Jak nejlépe zateplit půdu?

Zeptali jsme se odbornice na tepelné izolace.

O benefitech zateplení domu určitě nikdo nepochybuje, ne vždy je ale provedeno tak, aby
 přinášelo co největší výhody pro jeho obyvatele. Typickým příkladem je zateplení půdy, která je pro řadu majitelů domů méně důležitá než obytný prostor. Jejímu zateplení proto nevěnují dostatečnou pozornost. Přitom zateplení půdy přinese další úspory za spotřebu energií a zvýší uživatelský komfort. Zateplením se také zlepší tepelná pohoda v interiéru, zmenší riziko růstu plísní v rozích místností a na stropech. Více informací nám řekne architektka Tereza Vojancová ze společnosti URSA, předního výrobce a distributora tepelných izolací.

Jak vůbec charakterizovat půdu? Jaký je to prostor?

Půda je prostor pod šikmou střechou. Ten může být obývaný, pak zateplujeme šikmou střechu, nikoliv samotnou půdu. O zateplení půdy jde v případě, když zateplujeme horizontální strop pod šikmou střechou, tedy nikoli šikmou střechu jako takovou. 
 

Proč je dobré půdu zateplovat? Nejsou to jen zbytečně vyhozené peníze?

Zateplení půdy přináší jednoznačně větší komfort bydlení, ale i významné finanční úspory. Když izolační konstrukce odděluje nevytápěný prostor od vytápěného, zajišťuje zateplení příjemnou teplotu v interiéru bez zvýšených nákladů na vytápění.
 

Pokud se rozhodneme půdu zateplit, co bychom měli vědět před samotnou realizací? Na co si dát pozor, abychom postupovali správně a výsledek byl co nejlepší?

 
Z technického hlediska je nutné zjistit, v jakém stavu je stropní konstrukce. Pokud ji tvoří trámy, prověříme, že nejsou napadeny vlhkostí nebo dřevokaznými houbami. Dále zjišťujeme, v jakém stavu jsou zhlaví trámů a také je důležité, kolik máme místa mezi podlahou půdy a šikminami střechy. Všechny tyto faktory ovlivňují, jakým způsobem budeme půdu izolovat.
 
Velmi důležité je dbát na precizní provedení. Ať už se jedná o pečlivé provedení parotěsnící vrstvy bez perforací, či předcházení vzniku tepelných mostů. Ideální je, pokud skladba konstrukce umožňuje případné vlhkosti, aby se z konstrukce odpařila. V opačném případě zkondenzovaná vlhkost v neprodyšné skladbě konstrukce může velmi brzy zhoršit kvalitu prostředí v interiéru, hrozí i tvorba plísní a kompletní degradace nosné konstrukce.

 

Pojďme nyní konkrétně k postupu správného zateplení půdy. Jaký doporučujete?

Velmi záleží na tom, zda je ve stávající stropní konstrukci funkční parotěsnící zábrana, například v podhledu stropu posledního podlaží. Od toho se odvíjí další řešení. Jestliže tam parotěsnící zábrana není, je nutné ji do konstrukce vždy doplnit, aby nemohlo docházet ke kondenzaci v konstrukci. 
 
Variant zateplení půdy existuje několik. Pokud není dostatečná světlá výška pod šikmou střechou na vložení izolace pouze nad trámy, je možné vkládat izolaci mezi a poté nad či pod trámy (do podhledu). V případě zateplení mezi trámy se ale snižuje povrchová teplota v zhlaví trámů, hrozí zde kondenzace a následná hniloba zhlaví trámů. Proto tuto variantu primárně nedoporučujeme, hlavně pokud není zateplená fasáda domu, ačkoli se v praxi používá. 
 
Pokud je na půdě dostatek místa, je to ideální varianta a lze izolovat pouze nad trámy. Jestliže plánujeme používat půdu jako úložný prostor, lze aplikovat následující řešení. Podlaha půdy se očistí, aby bylo možné na ni položit parotěsnící vrstvu, není-li v konstrukci stropu níže. Parotěsnící vrstvu je třeba položit souvisle, napojit pásy folie mezi sebou, na všechny pronikající konstrukce, obvodové zdi apod. Na ni se uloží dřevěný rošt, který se vyplňuje minerální izolací. Shora se na dřevěný rošt přidělají prkna s drobnými mezerami. 

 

Jaké materiály je vhodné použít a jakým se naopak vyhnout?

Nedoporučujeme překrytí tepelné izolace shora OSB. OSB je na rozdíl od dřevěných prken difuzně uzavřený materiál, který brání prostupu vlhkosti konstrukcí. Na OSB pak mohou růst plísně, v nepříznivém případě se může i hromadit vlhkost. Materiály vhodné pro zateplení jsou URSA PUREONE DF 39 či URSA DF 38. Jejich výhodou je naopak difuzní otevřenost. To znamená, že umožňují vodní páře procházet konstrukcí. Jako parotěsnící materiály pak doporučujeme URSA SECO SD 2 či URSA SECO SD 100.
 
Jestliže bude půda nevyužívaná, může se izolace položit pouze na parotěsnou zábranu bez dřevěného roštu a horního prkenného záklopu. Stačí pouze překrytí geotextilií (difuzně otevřeným materiálem) proti prachu.
 

Jakou tloušťku izolace zvolit? 

Tloušťka izolace závisí na účelu, pro který je použita. Zateplujeme-li půdu z tepelněizolačních důvodů, počítejme s 20 až 40 centimetry tloušťky minerální izolace, dle konkrétního souvrství. Navíc bude potřeba parotěsnící zábrana. V případě, že izolujeme čistě z akustických důvodů, tloušťka bude začínat na 10 centimetrech, parotěsnící zábranu v takovém případě nevyužijeme. Vhodnými materiály, které napomáhají zvukové neprůzvučnosti, jsou například prémiová URSA PUREONE DF 39 či URSA DF 38.

Při jakékoli stavbě či rekonstrukci stále více lidí bere v potaz nejenom komfort, ale i životní prostředí. Stavby tu s námi totiž bývají několik desítek, možná i stovek let. Dá se ekologický aspekt uplatnit i při výběru minerálních izolací?
 
Ekologický aspekt se rozhodně uplatnit dá. Minerální izolace společnosti URSA jsou vyrobené z více než 90 % z obnovitelných zdrojů a jejich podstatu tvoří ze 70 % skleněné střepy, které pochází z recyklovaného skla, více než 20 % pak tvoří písek. Materiály URSA GLASSWOOL i URSA PUREONE během svojí životnosti ušetří několiksetkrát více energie, než je třeba na jejich výrobu. URSA PUREONE, stejně jako izolace URSA GLASSWOOL, dosahují nejlepších akustických, tepelněizolačních a protipožárních výsledků. Navíc je minerální izolace URSA PUREONE hypoalergenní a bez obsahu zbytkových formaldehydů. Hodí se tak i do prostředí s vyššími hygienickými nároky, například do dětských pokojů.
02.11.2021 | PR
  • URSA

    Společnost URSA nabízí prémiové izolační materiály vyrobené v Německu s ohledem na životní prostředí. Její portfolio snoubí léty prověřenou tradici a nabízí a distribuuje kvalitní tepelné a zvukově izolační materiály. Zahrnuje minerální izolace URSA GLASSWOOL a URSA PUREONE a izolaci z extrudovaného polystyrenu URSA XPS. 


BYDLENI.CZ Internetový magazín o bydlení a životním stylu. Byty a reality. Katalog firem, produktů a služeb.

REDAKCE BYDLENI.CZ: Kotlářská 5, 602 00 Brno; tel.: 532 154 444; info@bydleni.cz
Provozovatel serveru: ABSTRACT s.r.o.; Kotlářská 5, 602 00 Brno; info@abstract.cz; Tel.: 532 154 444