Hypoteční slovníček

Kupujeme byt nebo rodinný dům II.

Pokud se chystáte využít pro koupi nemovitosti některý z hypotečních produktů, setkáte se s řadou specifických pojmů.

Znalost jejich přesného významu vám může pomoci se v problematice správně orientovat. Jako pomůcku nabízíme malý hypoteční slovník.

Fixace úrokové sazby
Období garance úrokové sazby u hypotéky.

Hypoteční zástavní list
Zvláštní typ dluhopisu, který vydávají banky, aby získaly peníze, které dále půjčují klientům formou hypotečních úvěrů. Zvláštností hypotečních zástavních listů je, že jsou zajištěny konkrétními nemovitostmi na rozdíl od běžných dluhopisů, které jsou „garantovány" pouhou důvěryhodností banky, nikoli tedy navíc konkrétními nemovitostmi.

bydlinek
Obdobnými dluhopisy byla v Rakousku - Uhersku v 2.polovině 19. století financována výstavba železničních tratí. I železniční dluhopisy byly zajištěny konkrétními pozemky pod železniční tratí.

Anuitní splátka / anuita
Pravidelná splátka úvěru, matematicky stanovená tak, aby byla v čase konstantní. V původních významu se jednalo o splátku roční. Později se pojem vžil také pro področní (nejčastěji měsíční) období.
 
Hypotéka / hypoteční úvěr
V původním významu úvěr zajištěný nemovitostí. Teprve ve 20. století se význam pojmu zúžil na dlouhodobě splácené úvěry zajištěné nemovitostí a určené k pořízení nemovitosti. Hypotéka je jedním z typů úvěru.
 
Jistina
Nesplacená část úvěru.
 
Úrok
Cena peněz.
 
Refinancování
Úplné jednorázové splacení úvěru jiným úvěrem.
 
Splatnost
Sjednaná doba splácení úvěru.
 
Zástavní právo k nemovitosti
Právo zástavního věřitele (banky) v případě nesplácení úvěru dlužníkem prodat zástavu (nemovitost), a to i bez souhlasu dlužníka, a z utržené kupní ceny uspokojit své pohledávky za dlužníkem (tzn. splatit dluh, který vůči němu dlužník má).
 
Úmor
Část splátky, která je určená na splacení části dluhu.
 
Americká hypotéka
Neúčelový hypoteční úvěr, tedy úvěr zajištěný nemovitostí, u nějž se banka neptá na to, co dlužník s penězi udělá.
 
Bonita
Kvalita a dostatečná výše příjmů žadatele o hypotéku. Dostatečná bonita tedy znamená, že má žadatel dostatečné příjmy pro získání úvěru a je schopen je prokázat pro banku přijatelným způsobem.
 
Pojištění hypotéky
Pod pojmem, či spíše marketingovým označením „pojištění hypotéky", se často skrývá velmi odlišný obsah. Jeho základem je vždy rizikové (tzn. „nespořící") pojištění na riziko úmrtí, které je někdy rozšířeno o pojištění invalidity a ztráty zaměstnání.
 
Předhypoteční úvěr
Zvláštní typ úvěru, který prakticky představuje fázi v existenci hypotéky do okamžiku, než-li je možné podat zástavní právo k nemovitosti, kterou je hypotéka zajištěna. Více o předhypotečním úvěru zde.
 
Hypotéka bez příjmů
Hypoteční úvěr, pro jehož poskytnutí banka nevyžaduje předložení potvrzení o příjmech nebo daňových přiznání.
 
Hypoteční banka
Jelikož dnes české banky obvykle poskytují univerzální služby, lze v současnosti na českém trhu za hypoteční banky označit ty z bank, které mají od ČNB oprávnění k poskytování hypotečních úvěrů (podle české právní úpravy zákona o dluhopisech). V historii a v současnosti v zahraničí působily, resp. působí, také specializované hypoteční banky se zaměřením na poskytování výhradně hypotečních úvěrů.

bydlinek
Jedním z nejzajímavějších typů hypotečních bank byly dříve městské, okresní a zemské komunální banky. Zajímavostí je, že města, obce, okresy a země za závazky bank „ručily" svým majetkem. Skutečnost, že město Vídeň ručilo za závazky banky Creditanstalt, kterou zřídilo v 19. století, se řešila ještě v 90. letech 20. století při fúzi banky s Bank Austria.
Článek vznikl ve spolupráci se společností Callido.

BYDLENI.CZ Internetový magazín o bydlení a životním stylu. Byty a reality. Katalog firem, produktů a služeb.

REDAKCE BYDLENI.CZ: Kotlářská 5, 602 00 Brno; tel.: 532 154 444; info@bydleni.cz
Provozovatel serveru: ABSTRACT s.r.o.; Kotlářská 5, 602 00 Brno; info@abstract.cz; Tel.: 532 154 444