Formy vlastnictví bytu

Otázka: Městský úřad prodává byty nájemníkům a já se chci zeptat jaké jsou různé formy společenství.Pokud vím tak jsou to byty v osobním vlastnictví, společenství vlastníků jednotek, družstva a možná ještě nějaká jiná sdružení. Můžete mi vysvětlit, jaký je mezi nimi rozdíl a jaká forma je pro nás - nájemníky - nejvýhodnější?

Odpověď:
Formy vlastnictví bytu jsou v zásadě možné pouze dvě - byt družstevní a byt ve vlastnictví, které je z minulosti obecně nazýváno "osobní" vlastnictví.
V případě družstevního vlastnictví vlastní obvykle celý dům v katastru nemovitostí evidovaný jakožto jeden celek - jedna nemovitost, družstvo, které pronajímá jednotlivé byty svým členům. Členové družstva tak nevlastní své byty přímo - tj. nejsou evidováni coby vlastníci bytů v katastru nemovitostí, ale své byty "vlastní" nepřímo tak, že vlastní členský podíl na družstvu, s nímž je pojeno právo na pronájem bytu. V případě prodeje tak člen družstva prodává členský podíl v družstvu s právem na nájem bytu, avšak majitelem bytu zůstává v katastru nemovitostí stále družstvo.
V druhém případě - tj. v případě skutečného "vlastnictví" bytů, jsou u jednotlivých bytů v katastru nemovitostí uvedeni jejich vlastníci. V případě prodeje bytu tak dochází k převodu vlastnictví v katastru nemovitostí na nového majitele. Je-li v domě více než 5 bytových jednotek, jsou majitelé jednotlivých bytů povinni vytvořit Společenstvo vlastníků, které je zvláštním typem právnické osoby. Toto Společenstvo vlastníků však byty nevlastní, vlastní je jednotliví majitelé, kteří jsou ve Společenstvu vlastníků sdruženi.
15.07.2004

BYDLENI.CZ Internetový magazín o bydlení a životním stylu. Byty a reality. Katalog firem, produktů a služeb.

REDAKCE BYDLENI.CZ: Kotlářská 5, 602 00 Brno; tel.: 532 154 444; info@bydleni.cz
Provozovatel serveru: ABSTRACT s.r.o.; Kotlářská 5, 602 00 Brno; info@abstract.cz; Tel.: 532 154 444