Envikongres zaměřen opět na povodně

Na 150 zástupců měst a obcí se zúčastnilo Envikongresu 2003 na téma Ochrana před povodněmi, který se uskutečnil na brněnském výstavišti v rámci stavebních veletrhů. Prezident České asociace zpracovatelů povodňových plánů Jan Papež uvedl, že zájem byl především o přednášky starostů, kteří ve svých obcích prožili velkou vodu, například v Premíři (část Metly) v jižních Čechách a ve Veselí nad Lužnicí. Vystoupili i zástupci postižených podniků, mimo jiné Barumu Continental a Spolany Neratovice.

Členové Ústřední povodňové komise seznámili představitele státní správy a veřejnost se všemi novinkami a změnami v povodňových plánech. Dokumenty dostali účastníci kongresu na CD-Romu. „Katastrofální povodeň, která postihla Českou republiku v roce 2002 dala najevo, jak je důležité, aby povodňové orgány všech stupňů byly na záplavy připraveny,“ uvedl Papež.
Z kongresu vyplynulo, že zásady protipovodňové prevence vycházejí z materiálu „Strategie ochrany před povodněmi pro území ČR“, který schválila vláda v dubnu 2002. V dokumentu je zakotveno, že na prevenci se musí podílet vlastníci a správci nemovitostí, což mohou být rovněž organizace na úrovni regionů, okresů, obcí nebo individuální osoby. Opatření se musí uplatňovat v ucelených povodích. S ohledem na charakter území a geografickou polohu ČR je nezbytné řešit ochranu před povodněmi v mezinárodním kontextu v rámci mezistátních dohod.
Lidé by si měli uvědomit, že sebevětší povodně jsou přirozený jev, který po staletí formuje reliéf krajiny. Proto by se měla nechat zaplavovaná území, pokud to nejde jinak, na pokoji. V zaplavovaných prostorách by se neměly stavět nové objekty, koryta řek by měla být v kritických úsecích udržovaná – průtočná. Sídla je třeba chránit retenčními nádržemi, v konkrétních případech ohrázováním i mobilními prostředky. V posledním období se podařilo například ve Zlíně udělat několik těchto kroků. Byla zahájena výstavba ohrázování řeky Dřevnice v městské části Přítluk. V okolí Otrokovic byly dosud v rámci těchto opatření investovány už stovky milionů korun. Obdobně se pokračuje i v dalších obcích, které jsou ohrožovány velkou vodou. Podle odborníků by práce na ochraně proti povodním měly „skončit“ v období let 2011 až 2015.
Hydrometeorologové na kongresu informovali, že jejich předpovědní služba na množství srážek i vodoměrné stanice na řekách jsou propojeny pomocí centrálního dispečinku Českého hydrometeorologického ústavu s Integrovaným záchranným systémem. V ČR je zatím 403 vodoměrných stanic v devíti ucelených povodích. Informační systém ještě není ukončen.
15.04.2003 | mava

BYDLENI.CZ Internetový magazín o bydlení a životním stylu. Byty a reality. Katalog firem, produktů a služeb.

REDAKCE BYDLENI.CZ: Kotlářská 5, 602 00 Brno; tel.: 532 154 444; info@bydleni.cz
Provozovatel serveru: ABSTRACT s.r.o.; Kotlářská 5, 602 00 Brno; info@abstract.cz; Tel.: 532 154 444