Energeticky soběstačné domy jsou dostupnou realitou

Přáním všech stavebníků, ale i majitelů rodinných domů je minimalizace nákladů na provoz těchto objektů. Je to pochopitelné, vzhledem k tomu, že za dobu užívání, když se sečtou náklady na nákup nezbytných energií, představují tyto náklady závratné částky, které by se daly využít  výhodněji.

Toto je pohled ekonomický, který bývá u stavebníků a uživatelů zásadní a není se čemu divit. Jiný, ale rozhodně neméně důležitý pohled na hospodaření s energiemi, představuje  ochrana a udržitelný rozvoj životního prostředí a života na naší planetě. Je celospolečenským zájmem minimalizovat energetickou náročnost staveb, která je bohužel dosud z velké části kryta spalováním  fosilních paliv se současnou produkcí „skleníkových plynů“ se všemi důsledky z toho vyplývajícími. Spalování nerostného bohatství, které vzniklo před miliony let, je také závažným problémem z pohledu budoucích generací, na což je potřeba rovněž pamatovat.

Když si uvědomíme tyto souvislosti, pak je zjevné, že výstavba a rekonstrukce domů, které se označují jako NULOVÉ, někdy také jako “téměř nulové, má své jednoznačné opodstatnění. Takové domy se od roku 2020 mají realizovat také u nás, jak vyplývá z mezinárodních dohod, ke kterým se také naše republika zavázala.

Naše výstavba ale tento fakt prozatím bere na lehkou váhu. Často se smiřuje jen s tím, že izolacemi a utěsňováním staveb se vše vyřeší a menší pozornost je věnována technologiím umožňujícím čerpání obnovitelné energie. Doporučována je výstavba domů „pasivních“, která je podporována poskytováním státních  dotací.

Jaký je vlastně rozdíl mezi „pasivním“ a „nulovým“ domem? Spočívá v tom, že v pasivním domě je snaha využít tepelnou energii z provozu domu a slunečních zisků a tu pak v domě udržet, zatímco „nulový“ dům využívá pro vytvoření pohodového vnitřního mikroklimatu, ohřevu teplé vody a pokrytí vlastní spotřeby pro provoz domu OBNOVITELNÉ ENERGIE získané z jeho okolí. Nule se pak blíží spotřeba neobnovitelné energie.

Největší spotřebu energie v provozu rodinných domů tvoří jednoznačně vytápění, případně chlazení, a ohřev teplé vody. Logicky se tedy nabízí využití tepelných čerpadel, která jsou s vysokou energetickou účinností schopna zajistit dostatek tepla pro vytápění i ohřev vody, případně efektivně zajistit dodávku chladu, pokud je to pro tepelnou pohodu v letních měsících potřebné.


Tepelné čerpadlo - vnitřní provedení
Tepelná čerpadla mají dnes ve většině případů vysokou technickou úroveň a jejich energetické přínosy vysoce překračují efektivitu zateplovacích systémů při výrazně nižších investičních nákladech.

Obecně se soudí, že tepelná čerpadla jsou drahá, ale jde spíš o psychologický dojem při jednostranném pohledu na cenu tepelného čerpadla. Ve srovnání s jinými tepelnými zdroji je jejich cena jen o málo vyšší, několikanásobně vyšší je ale efektivnost jejich provozu při velmi nízkých provozních nákladech. Kvalitní tepelná čerpadla překonávají standardní tepelné zdroje svou životnosti, což se při jejich ekonomickém srovnávání rovněž projeví.

Decentrální rekuperační jednotky po instalaci, pohled uvnitř a vně.
U současných staveb bývá dosud často nedoceněno řízené větrání, což je chybou, většinou pramenící z nevědomosti. Není to tak dávno, kdy se začaly do domů instalovat těsná okna, nesrovnatelná s těmi, která se vyráběla před 25 lety. Těmi sice vzhledem k jejich netěsnostem docházelo k nechtěné výměně vzduchu, což se projevilo v tepelných ztrátách domu, zato však byla do značné míry zajištěna výměna znehodnoceného vzduchu, který obsahuje značné množství CO2 a vzdušné vlhkosti. Dnes, kdy jsou v novostavbách i v rekonstruovaných objektech okna těsná, je ale nutno zajistit výměnu vzduchu jinak. Otvírání oken v zimě pro větrání je značně ztrátové, proto je na místě pro větrání využít rekuperace, které až 90 % tepla do objektu vrátí a toto množství tepelné energie tak ušetří.


Decentrální rekuperační jednotka v rozloženém stavu
Používá se buď centrální rekuperace, anebo nověji rekuperace lokální, které mají své přednosti proti centrálním z hlediska instalací, provozu a především údržby systému. Velmi zajímavým zařízením pro ohřev teplé vody jsou pak  bojlery s integrovanými malými tepelnými čerpadly, které zajistí velmi efektivně celoroční ohřev teplé vody při současném odvodu znehodnoceného vzduchu z domu, což je rovněž forma rekuperace tepelné energie.


      Rekuperační bojler pro ohřev teplé vody větraným vzduchem.
Aby systém snižování energetické náročnosti staveb byl úplný, je doplněn o „domácí“ fotovoltaické elektrárny s akumulací do baterií, které zajistí pohonnou energii pro úsporné technologie a provoz elektrických spotřebičů včetně osvětlení.

Při správném nastavení energetických zdrojů v návaznosti na energetické potřeby konkrétního objektu lze dosáhnout téměř „nulového“ provedení, nebo dokonce provedení s přebytkem energie, kdy se může jednat o dům „aktivní“.

Se současnými technologiemi tedy není problém postavit „nulový dům“, který bude dělat radost jeho majiteli z hlediska  minimálních provozních nákladů, bude vysoce ekologický a do značné míry energeticky nezávislý, což je sen mnoha stavebníků.

Takové domy se už v současné době i u nás staví, jsme na to technologicky připraveni, zatím však chybí dostatek osvěty a podpory ze strany státu. Kdo se ale dnes připravuje na výstavbu RD nebo rekonstrukci stávajícího, s ohledem na připravovaná opatření, která budou u nás velmi brzy uvedena v život, měl by ve vlastním zájmu jít cestou energetické soběstačnosti, kterou zajišťuje právě koncepce „nulového“ domu.

Pokud byste chtěli vidět, jak “nulový” dům funguje, navštivte Národní stavební centrum v Brně v areálu brněnského výstaviště. Odborníci ze společnosti TERMO KOMFORT vám zde představí vzorový dům s téměř nulovou spotřebou energie, který je vybaven tepelným čerpadlem vzduch–voda, lokální rekuperací a vlastni fotovoltaickou elektrárnou.


      Vzorový dům s téměř nulovou spotřebou energie v Národním stavebním centru v Brně.
02.02.2017
  • TERMO KOMFORT, s.r.o.

    Nabízíme komplexní řešení pro váš energeticky soběstačný dům. Dodáváme tepelná čerpadla typu vzduch-voda, země-voda a voda-voda různého výkonu s velkým rozsahem využití - od bytových domů až po komerční budovy a průmyslové objekty. Dalším nabízeným produktem je rekuperace Dimlex s lokálním větráním.


BYDLENI.CZ Internetový magazín o bydlení a životním stylu. Byty a reality. Katalog firem, produktů a služeb.

REDAKCE BYDLENI.CZ: Kotlářská 5, 602 00 Brno; tel.: 532 154 444; info@bydleni.cz
Provozovatel serveru: ABSTRACT s.r.o.; Kotlářská 5, 602 00 Brno; info@abstract.cz; Tel.: 532 154 444