Energetické průkazy budov jsou od ledna povinné

Ilustrační foto

Ilustrační foto

Výrobci tepelných izolací z EPS jsou na nové zákonné požadavky připraveni

Od 1. ledna 2009 se dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 148/2007 o energetické náročnosti budov staly průkazy energetické náročnosti budovy (energetické průkazy) povinnou součástí projektové dokumentace nových budov.

Energetické průkazy budou také vyžadovány při větších rekonstrukcích stávajících budov s podlahovou plochou nad 1000 m2 v případě, že dojde k ovlivnění energetické náročnosti, a dále při prodeji či pronájmu budov nebo jejich částí.

Energetický průkaz budovy umožní lidem poprvé zjistit, jak kvalitní nemovitost z hlediska energetické náročnosti kupují, vlastní, či pronajímají. V současnosti projektované budovy zpravidla splňují pouze minimální normové požadavky, které odpovídají třídě energetické náročnosti C – vyhovující.

Pro splnění lepších tříd B – úsporná, popř. A – mimořádně úsporná, bude nutno zásadním způsobem změnit projektování staveb společně s novými požadavky na výrazně větší tloušťky tepelných izolací.

Třída energetické

náročnosti budovy

Slovní vyjádření energetické

náročnosti budovy

Spotřeba kWh/m2 rok

pro rodinný dům

A Mimořádně úsporná < 51
B Úsporná 51 - 97
C Vyhovující 98 - 142
D Nevyhovující 143 - 191
E Nehospodárná 192 - 240
F Velmi nehospodárná 241 - 286
G Mimořádně nehospodárná > 286

Pro zjednodušenou představu uvádíme příklad:

Tam, kde dnes stačilo umístit v konstrukci tepelnou izolaci tloušťky 100 mm pro splnění minimálních požadavků norem (třída energetické náročnosti C), se předpokládá pro splnění třídy B umístění cca 150 mm a třídy A okolo 200 mm kvalitní tepelné izolace.

Pouhé zvýšení tloušťky tepelné izolace a použití kvalitních oken a dveří však pro návrh energeticky úsporné budovy nestačí, v energetických průkazech je kromě energie na vytápění hodnocena také energie na větrání, chlazení, přípravu teplé vody a osvětlení. Optimalizace kvalitních stavebních konstrukcí a jejich detailů spolu se systémy technických zařízení budov je základem pro návrh energeticky úsporných staveb .


Energetický štítek budovy


 

Členové Sdružení EPS ČR se na nové období projektování energeticky úsporných staveb důkladně připravili a zásadním způsobem navýšili své výrobní kapacity. V současnosti se proto není třeba obávat, že by v roce 2009 zůstali zákazníci požadující kvalitní tepelné izolace pro své nové a úspornější budovy neuspokojeni.

 

O Sdružení EPS ČR

Sdružení EPS ČR je národní organizace založená v roce 1998 s cílem: podporovat a koordinovat společný vývoj aplikací z pěnového polystyrenu (EPS), podílet se na tvorbě norem, kontrolovat kvalitu výrobků z EPS, poskytovat konzultace v oblasti výroby a použití výrobků a aplikací z EPS, zvyšovat bezpečnost výrobků z EPS, a podílet se na úsporách energie. Členy sdružení jsou výrobci suroviny, výrobci EPS a další společnosti a odborníci z oblasti EPS působící v České a Slovenské republice. Sdružení úzce spolupracuje s příbuznými profesními organizacemi, školami, výzkumnými pracovišti, státními institucemi a s mnoha odborníky z různých oborů. Sdružení je také členem EUMEPS, Evropského sdružení výrobců EPS. Více informací naleznete na www.epscr.cz.

12.01.2009

BYDLENI.CZ Internetový magazín o bydlení a životním stylu. Byty a reality. Katalog firem, produktů a služeb.

REDAKCE BYDLENI.CZ: Kotlářská 5, 602 00 Brno; tel.: 532 154 444; info@bydleni.cz
Provozovatel serveru: ABSTRACT s.r.o.; Kotlářská 5, 602 00 Brno; info@abstract.cz; Tel.: 532 154 444