Dokonalé soukromí uprostřed zeleně

S novinkou pro milovníky živých plotů a pro všechny, kdo uvítají možnost přirozeného, estetického a přitom efektivního způsobu ochrany soukromí, přichází společnost I.S.CZ, s.r.o. Jde o produkt nazvaný "Vie privée - zelené soukromí". Živý plot, tvořený kovovou mřížkou porostlou rostlinami, poslouží jako okrasa zahrady, ochrana soukromí, zabezpečení i celoročně zelená vstupní brána k vašemu království.

Hlavn pednost ivho plotu Vie prive je bezesporu jeho proveden. Spodn tvarovn kovov mky umouje umstn biologicky rozloitelnho truhlku (je vyroben z kokosovch vlken spojench prodnm latexem, proto se v pd po ase dokonale rozlo), kter obsahuje pstebn substrt. Do tohoto truhlku jsou zasazeny rostliny, kter se postupn pnou po kovov mce, a ji zcela zarostou. Na va zahrad tedy vznikne dokonal iv plot, jedin co uvidte krom zelen, budou kovov, devn i zdn plotn sloupky.
Dky neviditeln kovov mce je tento iv plot neprostupn. Vyut jej mete bu pro oplocen celho pozemku, nebo pouze nkter jeho sti, napklad t, kde nechcete bt rueni (pergoly, terasy i posezen) nebo t, kterou chcete ukrt ped zraky kolemjdoucch z estetickch dvod (kompost, neupraven st zahrady, atd.). Vsazenm plotovho dlu do kontejneru zskte zele, kterou mete pesouvat podle vaich poteb.
Standardn velikost jednoho plotovho dlu (od sloupku ke sloupku) je 120cm x 180cm. Mka je vyrobena z ulechtil pozinkovan oceli Bekaert, rozmry ok jsou 10cm x 15cm. Nemuste ekat na phodnou ron dobu, abyste si mohli Vie prive podit. Mimo mraziv obdob, bhem kterho nelze vykopat nezbytnou brzdu, si mete tento iv plot nechat zabudovat kdykoliv. Navc si uette dlouh ekn, protoe dky pouit ji pln vzrostlch rostlin zskte soukrom okamit. Celoron zele me zajistit stlezelen bean.

Vytvoenm ivho plotu Vie prive - zelen soukrom se vyplat povit odbornky, kte maj potebn znalosti o struktue pdy, hnojivech a mstnch podmnkch. Co se te nsledn drby, nen Vie prive - zelen soukrom nikterak nron. Sthn se doporuuje jednou a dvakrt ron, nejlpe v dubnu a z, v prvnm roce by se dokonce neml plot sthat vbec. Na jae je tak poteba plot pohnojit hnojivem, kter odpovd druhu pdy a obsahu ivin v pd. Vskyt kdc a chorob je bohuel tak mon, odbornk vak doke rozpoznat, o kter druh se jedn, a nsledn tak doporu zpsob lby. Nen vhodn, abyste se sami snaili o chemick postiky, protoe Vie prive je asto domovem pro ptky a chemiklie by jim mohly ukodit.
Vie prive mete pout jak na soukromm pozemku, tak u obytnch tvrt, prmyslovch zn, dtskch i golfovch hi, parkovi, kolnch dvor, zahradnch restaurac a na mnoha dalch mstech. Plot vm me vborn poslouit tak jak protiporn ochrana, protoe bean je rostlina neholav.

Podrobnj informace naleznete na adrese www.ezahrada.cz.
11.08.2006 | Petra Beníčková
  • I.S. CZ, s.r.o.

    Tato společnost nabízí svým zákazníkům zahradní studie - tento rozsáhlý soubor zahrnuje nejen návrh zahrady dle vašich představ, ale také přesný rozbor půdy pro určení vhodných rostlinných druhů atd. Motto této společnosti zní :"Dobrá rada drahá, špatná ještě dražší..."


BYDLENI.CZ Internetový magazín o bydlení a životním stylu. Byty a reality. Katalog firem, produktů a služeb.

REDAKCE BYDLENI.CZ: Kotlářská 5, 602 00 Brno; tel.: 532 154 444; fax: 532 154 452; info@bydleni.cz https://www.bydleni.cz
Provozovatel serveru: ABSTRACT s.r.o.; Kotlářská 5, 602 00 Brno; info@abstract.cz; Tel.: 532 154 444; Fax.: 541 558 442