Doklady potřebné k vyřízení úvěru

Otázka: Jaké doklady jsou potřeba k vyřízení úvěru ze stavebního spoření?

1. doklady k příjmu
a) u zaměstnanců a u osob, které nemají živnostenský list
- potvrzení o příjmech na formulářích příslušné stavební spořitelny
- „Potvrzení o příjmech a funkčních požitcích“, které získáte u vaší mzdové účetní
- případně jiné doklady (o mateřské dovolené)

b)u osob, které mají živnostenský list
1)v případě, že jsou pouze zaměstnáni a aktivně nepodnikají a nepodávají daňové přiznání
- potvrzení o pozastavení živnosti po celé období roku 2003 / 2004
- čestné prohlášení o tom, že osoba v roce 2003 / 2004 neměla příjmy ze samostatné výdělečné činnosti - toto čestné prohlášení je třeba podat na finanční úřad a nechat si z něj zhotovit kopii
2)v případě, že podávají daňové přiznání
- kopie daňového přiznání včetně všech jeho příloh za poslední zdaňovací období potvrzená správcem daně na finančním úřadě
- kopie dokladu, kterým byla zaplacena daň ze závislé činnosti
Uvedené doklady je třeba předložit od žadatelů o úvěr a jejich manželů a od všech ručitelů a jejich manželů

2. doklady k účelu
V počáteční fázi je možno vyřídit úvěr i bez konkrétního účelu. Ale pro jeho čerpání je však nezbytné doložit následující doklady:
- smlouvu o smlouvě budoucí kupní nebo kupní smlouvu s ověřenými podpisy
- výpis z katastru nemovitostí na předmětnou nemovitost
23.06.2004 | Tomáš Prčík

BYDLENI.CZ Internetový magazín o bydlení a životním stylu. Byty a reality. Katalog firem, produktů a služeb.

REDAKCE BYDLENI.CZ: Kotlářská 5, 602 00 Brno; tel.: 532 154 444; info@bydleni.cz
Provozovatel serveru: ABSTRACT s.r.o.; Kotlářská 5, 602 00 Brno; info@abstract.cz; Tel.: 532 154 444