Do výšky rychleji a bezpečněji

Moderní výtah firmy MSV Liberec. Foto: MSV Liberec.

Moderní výtah firmy MSV Liberec. Foto: MSV Liberec.

Bezmála 90 tisíc osobních výtahů je podle odhadů instalováno v budovách na území České republiky, při čemž naprostá většina z nich slouží našemu pohodlí při vertikální dopravě ve vícepodlažních bytových domech.

Kliknutím zobrazíte plnou velikost obrázku

Výtah v bytovém domě z r. 1946. Foto: BYDLENI.CZ

Od prvních mechanických zdvihacích zařízení, která se lidé patrně naučili používat již před několika tisíci let na velkých stavbách, prošly zdviže dlouhou historií, do které počínaje érou parního pohonu přispěly i české země. Tyto první u nás vyráběné výtahy byly, podobně jako tomu tehdy bylo v celém světě, určeny zejména jako nákladní, ve stejné době však špičkoví světoví konstruktéři usilovali o zdokonalení bezepečnosti zdviží tak, že se mohly začít používat pro osobní dopravu v mnohapatrových budovách. První výtah na elektrický pohon pak byl postaven v roce 1880.
Moderní výtah od firmy Triplex. Foto: Triplex.

Moderní výtah firmy MSV Liberec. Foto: MSV Liberec.

Vraťme se ale do Čech, kde se díky strojírenské tradici uplatňovala od konce 19. do poloviny 20. století řada výrobců špičkových výtahů. V 50.letech se ale výroba do značné míry monopolizovala a konstrukční vývoj zároveň na desítky let ustrnul. Proto, když Česká republika  na začátku 90. let přijala evropskou konstrukční normu, byla u nás většina výtahů zastaralá z jejího hlediska (ostatně i z hlediska praktického fungování) a vykazovala četná bezpečnostní rizika. K těmto bezpečnostním nedostatkům patří především výtahové klece bez dveří nebo nevyhovující zajištění šachetních dveří, nevhodné materiály klecí a dveří a chybějící nebo nedostatečná nouzová signalizace, ale i další rizikové prvky.

Od poloviny 90. let a zejména v uplynulém desetiletí se situace změnila k lepšímu, i když zdaleka není ideální. Tisíce starších výtahů byly revitalizovány a na trhu je řada firem nabízející nové, moderní výtahy podle všech současných bezpečnostních norem, navíc vyhovující i vyšším nároků na design a vzhled použitých materiálů. Změnily se i požadavky na přístup a velikost klecí, které jsou nyní ovlivněny potřebami osob se zhoršenou schopností pohybu. Špičkové moderní výtahy patří k zařízením, jež lze charakterizovat jako vysoce efektivní a bezpečné.
Majitelé starších bytových domů, bytová družstva a společenství vlastníků domů, mají povinnost zajistit bezpečný provoz výtahů v souladu s platnou legislativou a normami, mnozí ale usilují i o zvýšení užitné hodnoty výtahů. Řešením stávajících nedostatků u starších výtahů, může být komplexní modernizace nebo i postupná rekonstrukce.

Je ovšem třeba mí na paměti, že i u těch nejnovějších a nejdokonalejších výtahových zařízení je k zajištění bezpečnosti uživatelů nezbytná pravidelná a kvalifikovaná údržba. Výběru servisní firmy je proto potřeba věnovat stejnou pozornost jako výběru dodavatele výtahu.
20.01.2011 | sm

BYDLENI.CZ Internetový magazín o bydlení a životním stylu. Byty a reality. Katalog firem, produktů a služeb.

REDAKCE BYDLENI.CZ: Kotlářská 5, 602 00 Brno; tel.: 532 154 444; info@bydleni.cz
Provozovatel serveru: ABSTRACT s.r.o.; Kotlářská 5, 602 00 Brno; info@abstract.cz; Tel.: 532 154 444