DESIGN CABINET CZ

Po zrušení sedmnáctiletého Design centra ČR a jeho dvou pracovišť s galeriemi se v České republice ztratila platforma, na které by se scházeli a potkávali designéři, podnikatelé a zájemci o design z řad odborné i laické veřejnosti. Zmizel tak i zdroj erudovaných informací pro veřejnost, média a různé  instituce, zaniklo místo, kde se mohli vzdělávat a vystavovat designéři, sdružení, spolky, skupiny nebo firmy pod  odborným kurátorstvím a za pomoci týmu vzdělaných expertů.

Design  Cabinet CZ usiluje o částečnou nabídku těchto ztracených služeb. Opírá se o nestátní a soukromé zdroje a usiluje o získání všech dostupných forem financování.

Kdo jsme?

Design Cabinet CZ  má sloužit jako servisní tým pro designéry, podnikatele, firmy, studenty a školy všech stupňů a typů. Pracovní tým tvoří v současnosti tři pracovnice se záměrem  rozšíření na pětičlennou skupinu.  
Design Cabinet CZ chce spolupracovat se státními institucemi, nevládními organizacemi, odbornými sdruženími, spolky, skupinami a firmami i jednotlivými designéry a zájemci o design.
Design Cabinet CZ vznikl na platformě ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství  (Architecture & Building Foundation), která byla založena v roce 1991. Ta je mj. organizátorem soutěže Stavba  roku  (od roku 1992)  a organizuje celoživotní vzdělávání v oborech architektura a stavitelství.

Co nabízíme, co umíme a jaké jsou naše cíle?

Běžnou, každodenní službu designu bez zbytečné okázalosti a populistického tvrzení, že se v České republice doposud designu a jeho propagaci žádné instituce odpovědně nevěnovaly.  
Propagovat design ve všech jeho polohách s důrazem na profesionální kvality (nikoli pouze na líbivosti formy a emočním náboji).
Chceme designérskou obec spojovat, nikoliv vytvářet umělé elity.
Design chápeme jako demokratickou službu všem vrstvám uživatelů (včetně marginálních).  Chceme podporovat design pro všední den i svátek.
Chceme mapovat současný stav českého designu a vést jeho archiv.
Umíme nabídnout firmám erudované designéry, kteří budou zárukou návrhu kvalitních produktů a podpory marketingových strategií s mediálním dopadem.  
Chceme respektovat mezinárodně uznávaný etický kodex designérů.

      
Čím a jak chceme našich cílů dosáhnout?

1. Veřejně přístupnou knihovnou designu rozšířenou o oblast architektury a stavitelství. Vedle tištěných časopisů, knih, publikací, katalogů a dalších  materiálů,  CD a DVD zde budou postupně přístupny také počítače s připojením na internet
2. Vzděláváním prostřednictvím přednášek, seminářů, workshopů
3. Pořádáním designérských soutěží pro designéry i firmy
4. Nekomerčními i komerčními výstavami designu v ČR i v zahraničí
5. Organizací speciálních projektů
6. Vedení databází potřebných k činnosti a propagaci (designéři, architekti, podnikatelé, firmy, školy, zájemci)
7. Zprostředkovatelskou službou mezi světem podnikání a designu
8. Zpracováním PR materiálů a mediálními kampaněmi
9. Nabídkou pro setkávání designérských, architektonických, výtvarných aj. spolků, sdružení, asociací  (zasedání, výroční setkání, valné hromady,  sjezdy  apod.)
10. Organizací zájezdů na významné světové veletrhy a výstavy designu
11. Filmovými přehlídkami o designu a architektuře
12. Společenskými akcemi  (předávání cen, módní přehlídky, slavnostní  večery aj.)
13.  Vším, co si odborná designérská veřejnost bude přát a je to v rámci možností a našich podmínek realizovatelné


Sídlo:
Design Cabinet CZ  
ABF nadace
Václavské nám. 31
114 21 Praha 1

e-mail: info@designcenabinet.cz

Pracovníci:
PhDr. Lenka Žižková
Mobil: + 420 602 350 805
e-mail: zizkova@designcabinet.cz

Bc. Petra Miškejová
Projektový manažer / Project Manager
Mobil: + 420 605 230 731
e-mail:miskejova@designcabinet.cz

Viera Postniková
Mobil: + 420  +420 736 773 482
e-mail: postnikova@designcabinet.cz
03.04.2008
  • Design Cabinet CZ

    Design Cabinet CZ vznikl v březnu roku 2008 na platformě Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (Architecture & Building Foundation) a navazuje částečně na služby v roce 2007 zrušeného Design centra ČR. Zabývá se propagací českého designu s důrazem na profesionální kvality, mapováním jeho současného stavu a dalšími aktivitami, které chápe jako službu designérům, podnikatelům, firmám, médiím, studentům, školám i zájemcům z řad veřejnosti.


BYDLENI.CZ Internetový magazín o bydlení a životním stylu. Byty a reality. Katalog firem, produktů a služeb.

REDAKCE BYDLENI.CZ: Kotlářská 5, 602 00 Brno; tel.: 532 154 444; info@bydleni.cz
Provozovatel serveru: ABSTRACT s.r.o.; Kotlářská 5, 602 00 Brno; info@abstract.cz; Tel.: 532 154 444