Čas na ochranu stromů proti sviluškám, hálčivcům a vlnovníkovcům přírodní cestou

Své stromy a vinnou révu můžete proti škůdcům účinně ochránit i bez chemie za pomocí parazitického roztoče Typhldromus pyri - dravého roztoče, který likviduje svilušky hálčivce a vlnovníkovce. Aplikuje se v zimním období do sadů, vinic a zahrad.

Stačí aplikovat jednou za životnost sadu - roztoči se množí a poskytují stromům dlouhodobou ochranu před škůdci. Typhlodromus pyri je běžnou součástí evropské fauny. Dospělý jedinec tohoto roztoče je dlouhý 0,6 mm, je zploštělý a má 4 nohy. Tento dravý roztoč je bledě zabarvený, podle obsahu potravy se může jeho zabarvení změnit. Živí se larvami i dospělými stádii různých roztočů i drobným hmyzem (např. třásněnky).
 
 
Není-li dostatek potravy, konzumuje pyl, a je schopen přežít dlouhodobě i bez potravy. Je-li vyrušen, je schopen rychlého běhu, což jej odlišuje od jiných roztočů, jako jsou svilušky apod.
 

Rozmnožování dravého roztoče Typhlodromus pyri

Oplozené samičky přezimují hromadně v kůře starších větví nebo kmenů. Na jaře postupně začínají vylézat ze zimních úkrytů a začínají intenzivně vyhledávat potravu. Jedna samice vysaje za den okolo 300 hálčivců nebo třeba 8 dospělých svilušek. Po té, co načerpají dostatek živin, což trvá až několik týdnů, kladou jednotlivě bílá oválná vajíčka. Z nich se nejprve líhnou samci a poté samičky nové generace. Na podzim se zastaví kladení vajíček a roztoči se stěhují do zimních úkrytů, přičemž samečci hynou s nástupem zimy. Na jaře se opět probouzejí první samičky a koloběh se opakuje.
 

Použití pásů obsahujících roztoče Typhlodromus pyri

T-pyri se prodává v plstěných páscích. Každý pásek obsahuje přibližně 30 samic s dravým roztočem. Pásky se umisťují přímo na větve, letorosty či kmínek v období od prosince do února. Jakmile se na jaře oteplí, T-pyri se probudí a začnou se rozlézat do prostoru. Mají-li optimální podmínky, zůstanou na stanovišti trvale.
 
 
Množství potřebné pro účinnou aplikaci se určuje podle hustoty výsadby. Například ve vinicích se obvykle aplikuje 1 pás na každý třetí keř. K dostatečnému namnožení roztoče dochází po 2 až 3 letech, přesto je efekt výrazně patrný již v první sezóně po aplikaci.

Po aplikaci dravých roztočů neaplikujte na stromy chemické postřiky. Roztoč je sice poměrně odolný, a některé druhy postřiků snese, ale vždy se ujistěte, že daný postřik pro T-pyri není toxický. Tabulku postřiků použitelných v kombinaci s T-pyri najdete zde.
09.12.2021 | PR

BYDLENI.CZ Internetový magazín o bydlení a životním stylu. Byty a reality. Katalog firem, produktů a služeb.

REDAKCE BYDLENI.CZ: Kotlářská 5, 602 00 Brno; tel.: 532 154 444; info@bydleni.cz
Provozovatel serveru: ABSTRACT s.r.o.; Kotlářská 5, 602 00 Brno; info@abstract.cz; Tel.: 532 154 444