BYDLENÍ.CZ slaví 15. výročí svého založení

Právě před 15 lety, 7. listopadu 1997, bylo zaregistrováno doménové jméno bydleni.cz a tým společnosti ABSTRACT začal na adrese www.bydleni.cz budovat portál věnovaný otázkám bydlení, stavěni a životního stylu.

Pokud se někomu patnáct let existence internetového portálu jeví jako dlouhá doba, která sahá dost hluboko do historie internetu, nemýlí se.  BYDLENÍ.CZ vzniklo v časech, kdy způsob sdílení informací prostřednictvím nové technologie u nás měl za sebou jen krátký čas trvání. S jistou nostalgií si zpětně uvědomujeme, že naši první návštěvníci patřili zároveň k první generaci českých uživatelů internetu.

BYDLENÍ.CZ bylo u nás prvním portálem ve svém oboru, proto jeho adresa byla a stále je tak jednoduchá - bez předložek, předpon, přípon, pomlček a přívlastků. Na síť jsme vstupovali krátce před invazí lifestylových magazínů se záměrem orientovat spotřebitele v nabídce trhu, informovat ho a také inspirovat, přispět k rozvoji kultury bydlení, která má v českých zemích poměrně silnou a dobrou tradici a právě od 90. let dostávala nové impulsy.

Internet se postupně stal, jak jsme od založení portálu věřili, široce využívaným médiem a nepostradatelným zdrojem informací.  Zároveň je i jejich nekonečným proudem, valícím se a kypícím, stejně tak bohatým jako nepřehledným. Proto pokračujeme v úsilí o budování původního obsahu, který utváříme tak, aby v šíři a mnohosti svého záběru umožňoval návštěvníkům získat relevantní a nezávislé informace z celého spektra oblasti bydlení a byl mu nápomocen v hledání důvěryhodné kvality.

Přejeme si také, aby se návštěvníci adresy www.bydleni.cz cítili příjemně. Aby se dověděli, co je zajímá, aby se bavili a pokud mají náladu, aby také k dobré atmosféře této adresy, například prostřednictvím blogu BYDLENÍ.CZ, sami přispěli svými názory, poznatky a zkušenostmi nebo se podělili o radostné zážitky spojené s každodenním životem, koníčky, cestováním a samozřejmě především s bydlením.

Doménové jméno bydleni.cz se zrodilo na závěr jednoho přátelského, zábavného a inspirativního večera, 7. listopadu 1997 krátce po půlnoci, a mnohokrát nás pobavil i potěšil jeho zajímavý horoskop:

Podle znamení je Štír, který mj. symbolizuje touhu, dobývání a objevování. Podle ascendentu Panna, která symbolizuje studium a otevírání. Podle hinduistické astrologie (podle postavení Slunce v době zrození) je BYDLENÍ.CZ medvědem, jenž s přibývajícím věkem nabývá na síle a akceschopnosti.

S takovým výhledem do budoucna se našemu týmu do šestnáctého roku existence portálu samozřejmě vstupuje lehce a s radostí. Vykročte do něj s námi!

07.11.2012 | Svatava Morávková
  • Svatava Morávková

    Svatava Morávková zastává na internetovém portálu BYDLENÍ.CZ pozici šéfredaktorky. Nenahraditelnou součástí týmu je již 13 let. Píše články, dohlíží na korekturu, stará se, aby se ke čtenáři dostávaly kvalitní a původní články. Jejíma očima projdou téměř veškerá zde publikovaná písmenka.


BYDLENI.CZ Internetový magazín o bydlení a životním stylu. Byty a reality. Katalog firem, produktů a služeb.

REDAKCE BYDLENI.CZ: Kotlářská 5, 602 00 Brno; tel.: 532 154 444; info@bydleni.cz
Provozovatel serveru: ABSTRACT s.r.o.; Kotlářská 5, 602 00 Brno; info@abstract.cz; Tel.: 532 154 444