Atelier Habina se nebojí výzvy 3D projektování

Autor vizualizace: Michal Karbáč

Autor vizualizace: Michal Karbáč

Projekce staveb postupně prochází evolucí a přesunem od dvojrozměrných návrhů k 3D projektování. Tato změna je srovnatelná například s přechodem z rýsovacího prkna na 2D prostředí v AutoCADu. Díky nástrojům Revit a BIM360 se Atelier Habina v projektování dostává ještě o krok dál. U Revitu se jedná o 3D modelovací program, u BIM360 o cloudové úložiště, do kterého mohou nahlížet jak samotní projektanti, tak i klienti a stavební dozor, a mohou tak mít projekt po celou dobu pod kontrolou.

Atelier Habina hledí vpřed a zavedl projektování v Revitu více než před rokem. Přestože to zprvu byla trnitá cesta, je to krok správným směrem. Pro mladé architekty je už CAD v podstatě passé a hledají uplatnění právě v ateliérech využívajících 3D prostředí. 
 

A které projekty Atelieru Habina vznikly ve 3D? 

Autor vizualizace: Michal Karbáč

Rezidenční soubor nadstandardních vil v Brně, který rozpracovává a navazuje na dokumentaci pro územní řízení zpracovanou Ing. arch. Radko Květem, byl velkou výzvou z hlediska rozsahu území i počtu vil. Všechny vily mají jednotný architektonický styl vycházející z principů brněnské moderní tradice. Jsou charakteristické jednoduchými liniemi i barevností a svými velkorysými prosklenými plochami se otevírají do vlastní zahrady. Vily jsou umístěny ve svahu, což znamená složitý výpočet zemních prací - výkopů. S Revitem to ale byla hračka - pro výkopy se udělal 3D model a místo složitého ručního výpočtu množství zeminy se výsledné číslo jednoduše odečetlo z monitoru počítače.  

Autorka vizualizace: Ing. arch. Magdalena Obrusníková
 
Dalším projektem zpracovaným v Revitu byl bytový dům ve Znojmě. Ten je neobvyklý svým tvarem připomínajícím zákruty (meandry) řeky. Inspirací pro tento tvar byla blízká řeka Dyje. Meandr zároveň zaručuje optimální natočení vůči světovým stranám z hlediska oslunění, čímž je zajištěn dostatek světla pro všechny byty. Další výhodou meandru je rozčlenění celého území do menších prostorů, které byly využity pro zeleň a poskytují tak dostatečný prostor pro hraní i odpočinek místních obyvatel.

Protože tento bytový dům má poměrně velké množství bytových jednotek, využili zde projektanti Atelieru Habina možnost zpřehlednit si výkresy a vyfiltrovat či podbarvit si byty dle velikosti, počtu pokojů apod.

Autorka vizualiace: Ing. arch. Magdalena Obrusníková
 
Koncept návrhu rodinného domu poblíž Brna je založen na třech navzájem propojených hmotách, které vytváří harmonickou hru tvarů a prostoru. Hlavní hmota objektu je nižší, díky zaoblenému tvaru a proskleným fasádám umožňuje propojení vnitřních hlavních obytných prostor s terasou a venkovní zelení. Na hlavní hmotu navazuje podlouhlá, dvoupodlažní část s pokoji a zázemím objektu. Třetí hmotou je garáž, navrhovaná pro dva automobily. Výrazným prvkem domu je dřevěná terasa zdůrazňující výrazné horizontální uspořádání.

Zelené extenzivní i intenzivní střechy pomáhají objektu ještě lépe splynout s okolní krajinou.
U tohoto projektu pomohl Revit s dřevěnými konstrukčními detaily - tesaři nyní budou mít jasnou představu, jak má konstrukce vypadat. Inženýři Atelieru Habina mohli vést řez ve kterémkoliv místě konstrukce, přidávat 3D náhledy, či skrývat některé prvky, a vytvořit tak pro tesaře přesné podklady pro jejich práci.

Atelier Habina se nezabývá pouze novostavbami, ale i rekonstrukcemi či stavebními úpravami starších objektů.

U rekonstrukce nárožního bytového domu v Brně byla obnovena původní funkce objektu - bytový dům. Návrh tvoří kromě dispozičních úprav také citlivá restaurace střechy a fasády. Atelier Habina zde využil pomůcku Revitu pro oddělení těch částí modelu, které patří do stávajícího stavu, a částí nových, navržených. Ty se mají zobrazovat s jinou barevností, což bylo nyní automatické. 
 

Zatím při starém

Případy jako ty výše zmíněné poukazují nejen na dokonalejší dokumentaci, ale i větší  transparentnost. Každý zásah do projektu je ihned viditelný ve 3D modelu a tím pádem lze rychleji odhalit případné chyby.

V ideálním prostředí by bylo možné se chybám přímo i vyhýbat. Kdyby každý již fungoval ve 3D, projektovalo by se v jednom sdíleném prostředí a chyby by byly patrné okamžitě. Ovšem zatím jen několik ateliérů, či subdodavatelů přešlo na 3D.

Provoz serveru potřebného k vytvoření sdíleného prostředí a pořízení licencí jsou nákladné a alespoň prozatím limitující faktory - to je jistá nevýhoda. Jsme pořád v době, kdy je velká část projektů tvořena ve 2D.


Ke koordinaci ve 2D se vyjádřil Ing. Tomáš Klubal z Atelieru Habina: „Projekt a následně stavba každého objektu se skládá z dílčích profesí. Generální projektant stavby musí tyto dílčí části koordinovat a ve spolupráci s profesemi nalézat případná kolizní místa. Jednotlivé profese jsou totiž úzce zaměřeny na svoji část a velmi často nevnímají souvislosti v rámci celé akce. (…) Pokud se však neprovede nebo se jí nevěnuje patřičná pozornost, tak se vždy objeví problémy, jejichž odstraňování stojí mnoho času, námahy i finančních prostředků. Koordinační činnost ve 2D prostředí klade značné nároky na čas, soustředění, komunikaci s jednotlivými partnery a na prostorovou představivost.“

Když se člověk postaví do role pionýra, je to zásadní výzva. Atelier Habina se do toho pustil, a to s poměrně velkým předstihem. Díky tomuto odvážnému kroku je připraven na mnoho nových projektů, kde bude moci využít získané zkušenosti v poměrně novém technologickém postupu. Ještě však není na konci cesty, stále existují další možnosti pro pokrok, jako např. větší využití úložiště BIM360 a sdílení modelu i s externisty či klientem.

O zkušenosti s BIM360 bude náš příští článek.
30.11.2020 | PR
  • Atelier Habina

    Atelier Habina je autorský atelier architekta Martina Habiny založený v roce 2007 se zaměřením na komplexní, architektonicky a technicky vysoce kvalitní projekční přípravu obytných a veřejných staveb. Ideální propojení svébytných architektonických koncepcí s technickou vyspělostí zajišťuje zkušený tým odborníků. Atelier působí na území České republiky i Slovenska.


BYDLENI.CZ Internetový magazín o bydlení a životním stylu. Byty a reality. Katalog firem, produktů a služeb.

REDAKCE BYDLENI.CZ: Kotlářská 5, 602 00 Brno; tel.: 532 154 444; info@bydleni.cz
Provozovatel serveru: ABSTRACT s.r.o.; Kotlářská 5, 602 00 Brno; info@abstract.cz; Tel.: 532 154 444