Vranovský zámek a jeho lesopark

Od května se zpravidla naplno otvírají hrady a zámky návštěvníkům, kteří tak dostávají příležitost připomenout si okamžiky z dějin i nahlédnout do historie hmotné kultury v našich zemích.

Kliknutím zobrazíte plnou velikost obrázku

K reprezentativním stavbám s pozoruhodnou historií patří bezesporu barokní skvost, který se tyčí vysoko nad meandrem řeky Dyje - Státní zámek Vranov.

Už v 11. století stál na tomto místě pohraniční hrad, o němž najdeme zmínku v Kosmově kronice. O několik století později zde byla zbudována gotická kamenná hradní pevnost. O barokní přestavbu, jejímž hlavním architektem byl Jan Bernard Fischer z Erlachu, se zasloužil hraběcí rod Althannů, především císařský tajný rada a přísedící moravského zemského soudu říšský Michal Jan II. z Althannu, který Vranov koupil v roce 1680.

Jeho potomek hrabě Michal Josef Althann, který o století později nechal ozdobit interiéry prvního patra dodnes zachovalými štukovými a tapetovými dekoracemi a nástěnnými malbami, se zasloužil i o zeleň kolem zámku. Terasovým zahradním způsobem upravil oba pozemky u sálu předků a vybavil je antikou inspirovanými vítěznými oblouky s bustami Sokrata a Pallas Athény.

Kliknutím zobrazíte plnou velikost obrázku

Z historie lesoparku

Dobový zvýšený zájem o zeleň v okolí sídel přispěl také k jedinečnému řešení přírodního prostředí v okolí vranovského zámku. Český zemský advokát Josef Hilgartner z Lilienbornu, který panství získal v roce 1793 v konkursním řízení, na dílo započaté již za Michala Josefa Althanna navázal a věnoval se dotvoření krajinářského parku. Pohled na autentické plány z doby před více jak dvěma sty lety, který nese znaky preromantického, rouseauovského vztahu k přírodě, názorně dokumentuje životní styl doby i Lilienbornův záměr - členitý, nepravidelně zalesněný terén tu prostupují cestičky a vodoteče, k posezení vybízí antický chrámek, altánky, umělé jeskyně, kamenné lavičky a malé zahrádky, nechybí zde ani sochy a jezírko s vodopádem.

Kliknutím zobrazíte plnou velikost obrázku

Do nové koncepce byly zahrnuty starší krajinotvorné zásahy, zřejmě novým prvkem ale byly geometricky přesné, hvězdicově se sbíhající cesty, jejichž střed byl zdůrazněn dominantou, cílem, k němuž směřují kroky poutníka, popřípadě lovce pohybujícího se v krajině. Plány jako celek naznačují různé a ve své době obvyklé role kultivované krajiny, která jednak sloužila jako místo odpočinku, jednak byla předmětem estetického vnímání. Představovala však i množinu symbolických prvků s filosoficko morálními, hermetickými či dokonce politickými interpretacemi.

Od konce třicátých let 20. století byl tento lesopark zanedbáván, takže postupně jako celek zanikal. Na konci osmdesátých let minulého století prakticky zmizely průhledy, průseky a  komunikační osy, stavby se rozpadaly, druhovou skladbu dřevin stále více proměňoval náletový les a užitkové hospodářské záměry nerespektující původní koncepci.

Kliknutím zobrazíte plnou velikost obrázku

Od založení Národního parku Podyjí v roce 1992 se situace začala postupně měnit. Především zásluhou této instituce, také ale Lesů ČR a městyse Vranova nad Dyji začalo docházet k omezené rehabilitaci některých funkcí historického lesoparku. Byl obnoven polorozpadlý braitavský Lusthaus, také letohrádek u Čížova, kaple Panny Marie Ochranitelky, braitavská myslivna, Felicitina studánka, tzv. Halamaschekova vyhlídka pod zámkem, drobný salet před vstupem do bývalého vrchnostenského dvora, radikální úpravy se dočkala cesta lesem od parkoviště k zámku, zřízeny byly turistické stezky zpřístupňující území Růžového vrchu, Křížového vrchu, Felicitina údolí, Junáckého údolí i navazující vzdálenější přírodní cíle.

Kliknutím zobrazíte plnou velikost obrázku

Hlavní sezona začíná

Impozantní Vranovský zámek spolu se svou Kaplí nejsvětější trojice a svým půvabným okolím patří k jedinečným místům, které stojí za návštěvu. Zpřístupněn veřejnosti byl zčásti již od dubna, denně jej můžete navštívit od května (mimo pondělky, výjimkou je však pondělí 7.5.), od 8. června jeho přitažlivost navíc zvýší pravidelné výstavy. Půjde o tradiční sezonní výstavu v bývalé zámecké kočárovně, která pod názvem Hračky, hry a divadélka v zámku a podzámčí přiblíží proměnlivou atmosféru  dětského světa 19. a 20. století. Návštěvníci budou mít možnost zhlédnout více jak  400 exponátů ze státních hradů a zámků, z moravských muzeí a od soukromých  sběratelů.

Kliknutím zobrazíte plnou velikost obrázku

Vranovská lilie

I když zpráva zámku, která uspořádala deset ročníků květinových výstav, zápasí ve zvýšené míře s nedostatkem volných finančních prostředků, rozhodla se pokračovat v tradici. Zámecké interiéry také letos  obohatí historickými aranžmá, v nichž dominuje lilie a její půvab. Objeví se ale jen  v sále předků, ve vstupním sále a ve dvou salonech prvního prohlídkového okruhu.  Vedlejším tématem letošní květinové přehlídky bude vranovská  hudební tradice - založená v baroku a rozvíjející se zejména v první polovině 19.století. Výstavu si budou moci návštěvníci prohlédnout během prohlídky zámku, a to od 8.do  10. června 2012 a od 12. do 13. června 2012.

Zdroj: www.zamek-vranov.cz

03.05.2012 | redakce Bydlení.cz

BYDLENÍ.CZ doporučuje

  • AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group

    Objevte širokou nabídku dekorativních skel pro moderní interiér. Společnost AGC Flat Glass Czech je největší výrobce plochého skla a jeho aplikací ve střední a východní Evropě - vyrábí funkční skla pro architekturu a skla pro interiér.

  • Ing. Karel Peterka - THERMO PLUS - projektový ateliér

    Projektový ateliér Ing. Karla Peterky nabízí individuální i typové projekty rodinných domů. Dále projekty novostaveb a rekonstrukcí bytových domů včetně půdních vestaveb.

  • ABB s.r.o. Elektro-Praga

    ABB s.r.o., Elektro-Praga je od roku 1993 součástí koncernu ABB, přední světové firmy v technologiích pro energetiku a automatizaci. Organizační jednotka Elektro-Praga, se sídlem v Jablonci nad Nisou, má v České republice 150letou tradici v oblasti výroby a prodeje spínačů a zásuvek pro domovní i průmyslové použití.


BYDLENI.CZ Internetový magazín o bydlení a životním stylu. Byty a reality. Katalog firem, produktů a služeb.

REDAKCE BYDLENI.CZ: Kotlářská 5, 602 00 Brno; tel.: 532 154 444; info@bydleni.cz
Provozovatel serveru: ABSTRACT s.r.o.; Kotlářská 5, 602 00 Brno; info@abstract.cz; Tel.: 532 154 444