Pasivní dům v Plzni

Pohled na dům z jižní strany.

Pohled na dům z jižní strany.

Důvodem, proč je u nás pasivních domů stále málo, je nejen vyšší pořizovací cena, ale i řada předsudků o jejich konstrukci i samotném užívání. Můžete se s námi přesvědčit, jak vzorový pasivní dům v Plzni svým osvětovým působením úspěšně boří mnohé mýty o ekologickém bydlení.

Kliknutím zobrazíte plnou velikost obrázku

Pohled do části obývacího pokoje.

Překvapivý komfort vnitřního klimatu

Vzorový dům v Plzni funguje jako školicí a předváděcí středisko pro širokou laickou veřejnost. Jeho majitel David Koranda ze společnosti Setrite, která vzorový dům provozuje, poukazuje na zajímavou skutečnost. „Na seminářích o nízkoenergetických a pasivních domech se stále dokola diskutuje o zvýšených nákladech na výstavbu a o jejich návratnosti. I mnozí návštěvníci, kteří k nám přijdou, si myslí, že nic jiného než informace o úsporách a technologiích si neodnesou. Nicméně každý, kdo k nám zavítá, je překvapený, jak se zde dobře dýchá. Otázka kvalitnějšího vnitřního klimatu zůstává neprávem trochu stranou, přestože právě tento aspekt je podle mých zkušeností největší výhodou moderních pasivních domů. Spotřeba energie vás netrápí, pokud je dostatečně nízká, zato pohodlí interiéru pociťujete doma permanentně,“ dodal David Koranda na základě zkušeností z vlastního nízkoenergetického domu.

Sázka na zděné stěny

Pasivní dům v Božkově vyrostl na jižně orientovaném svahu s výhledem do zeleného údolí. Skládá se ze dvou funkčně oddělených částí. Jedna je obytná a ve druhé je sídlo a školicí středisko společnosti Setrite. Při návrhu stavby byla podle Davida Korandy strategickým rozhodnutím volba stavebního materiálu. „Naším cílem bylo lidem ukázat, že postavit pasivní dům není zas tak složité, jak se často tvrdí. Proto jsme chtěli dům postavit z tradičního zdicího materiálu, který je lidem blízký a spl ní nadstandardní tepelněizolační parametry na obvodové stěny. Nechtěli jsme jít do dřevostaveb, které mnoha lidem nejsou pocitově blízké a navíc nabízejí jiné klima než tradiční zděné budovy. Pálené materiály nás nepřesvědčily z tepelně-technických důvodů. Ze zdicích materiálů nám jako nejvhodnější vyšel Ytong. Pro póro beton hovořila kromě vynikající izolace také vysoká přesnost zdění. Nízkoenergetické stavby, které vyžadují preciznost v každém detailu, musí mít zdicí systém velmi přesný. Podobné parametry na současném trhu nejlépe splňuje pórobeton Ytong,“ řekl ke stavebnímu materiálu David Koranda.

Kliknutím zobrazíte plnou velikost obrázku

V kuchyni je vidět poměrně silná tloušťka konstrukce, která však má i svá pozitiva.

Poctivý pasivní dům

Podle slov Davida Korandy nejde u pasivních domů o to, zda výpočtová spotřeba tepla na vytápění je 12 nebo 17 kWh/m2 ročně. To totiž v reálné praxi ovlivňuje také způsob užívání domu a spousta dalších aspektů. „Jde o to, že když se v zimě doma cítíte příjemně při 23 °C, nemusíte se obávat účtů za topení. Pokud byste však vyžadovali nestandardně vysokou teplotu v interiéru, koncept pasivního domu ztrácí smysl a náklady na topení zbytečně rostou.“ V případě vzorového domu bylo ale zájmem stavebníka s bezpečnou rezervou dosáhnout deklarovaných hodnot pasivního domu, kterými je roční spotřeba tepla maximálně 15 kWh/m2 užitné plochy domu. Proto na obvodové stěny použil poměrně extrémní skladbu z izolačních tvárnic Ytong Lambda tloušťky 500 mm a dodatečné zateplení z 200 mm tlusté vrstvy pěnového polystyrenu. Součinitel prostupu tepla u této 70 cm široké obvo dové zdi dosahuje 0,09 W/(m2. K). Stěna nabízí skutečně výjimečnou tepelnou izolaci, dostatečnou tepelnou akumulaci i nadstandardní komfort vnitřního klimatu. Vysoká akumulace stavby je zárukou letní tepelné pohody, která bývá problémem například u lehkých pasivních dřevostaveb. Nevýhodou konstrukce je větší tloušťka. „Jde o vzorový dům, který ukazuje směry a možnosti současného stavebnictví. V běžné praxi lze z pórobetonu postavit nízkoenergetický nebo pasivní dům i při použití subtilnějších konstrukcí, což plá nujeme například u dalších projektů,“ uvádí David Koranda k volbě obvodových stěn. Vysoká mocnost obvodových stěn měla ale i své pozitivum. Ve vzorovém projektu byla možnost vést vzduchotechniku uvnitř stěn. Podobně to bylo také s dalšími technickými rozvody v domě. „Neřešili jsme žádné kanálky v podlaze ani zavěšené podhledy, ale jednoduše jsme zafrézovali rozvody vzduchu do pórobetonových stěn. Díky dobré opracovatelnosti Ytongu jsme si tím podstatně zjednodušili a zlevnili práci,“ vysvětlil zástupce stavitele.
Kliknutím zobrazíte plnou velikost obrázku

Pohled do koupelny.

Nezbytná rekuperace

Žádný pasivní dům se neobejde bez nuceného větrání s rekuperací. „Řízené větrání dokáže ušetřit značné množství tepla, ale především zajišťuje komfortnější a zdravější vnitřní klima. Kvalita vnitřního vzduchu je neustále stejná, podle nastavených parametrů, a nekolísá podle toho, jak pravidelně uživatelé otevírají okna,“ řekl David Koranda. Čerstvý venkovní vzduch se v rekuperační jednotce ohřívá od odváděného vydýchaného vzduchu a navíc se filtruje, takže je prostý prachů a různých alergenů. Větrání lze automaticky regulovat podle různých parametrů kvality vzduchu, například podle obsahu CO2 nebo podle vlhkosti. Výhody se projeví v průběhu celého dne, ale zejména v noci, kdy v běžných domech kvalita vnitřního klimatu velmi výrazně klesá.

Pasivní dům v Božkově využívá pro větrání i vytápění kompaktní jednotku Nilan s tepelným čerpadlem vzduch – voda. Celá jednotka je velká asi jako lednice s mrazákem. Kromě rekuperace vzduchu zajišťuje také ohřev teplé vody pomocí tepelného čerpadla, jež využí vá v zimním období zbytkovou energii z odpadního vzduchu a v letním z pří vodního vzduchu, který podle požadavku uživatele ochlazuje a nahrazuje tak kli matizaci. Jednotka je také osazena elek trickou topnou spirálou, která zajišťuje ohřev teplé vody pro podlahový topný okruh. Výhodou systému je připojení pouze na zdroj elektrické energie a velmi příznivé investiční náklady, srovnatelné s konvenčním systémem vytápění.

Konstrukční a materiálové řešení

Dům je založený na základových pásech. Tepelné mosty mezi základem a stěnami jsou eliminovány použitím pěnového skla Perinsul Foamglas. Tím je přerušen také tepelný most u prahu vstup ních dveří a v místě uložení pozednic krovu na obvodových a středových stěnách. Zastřešení nižší části je monolitické železobetonové, vyšší část je zastřešená pultovou střechou s dřevěnou konstrukcí s minimálním sklonem.


 Základní údaje o pasivním domu v Plzni

místo stavby: Plzeň-Božkov
účel stavby: rodinný dům, b. j. 4+1 a oddělený kancelářský prostor
investor: Setrite s.r.o.
autor projektu: Ing. arch. Martin Spěváček
podlažní plocha: 160 m2měrná spotřeba tepla na vytápění: 15KWh/m2 za rok
skladba obvodových konstrukcí:

  • Uobvodová stěna= 0,09 W/(m2. K) – vnitřní omítka; vápenocementová 15 mm tvárnice; Ytong Lambda 500 mm; pěnový polystyren 220 mm; vnější omítka tenkovrstvá minerální 3 mm
  • Ustřecha = 0,09 W/(m2. K) – sádrokartonový obklad 12,5 mm; izolace Rockwool Airrock 100 mm; parozábrana 0,1 mm; izolace Rockwool Airrock 500 mm mezi dřevěnými vazníky; difuzní fólie Tyvek Solid 0,23 mm; větraná vzduchová mezera 40 mm (kontralatě); OSB desky a hydroizolace
  • Upodlaha = 0,13 W/(m2. K) – vyrovnávací a nášlapná vrstva 20 mm; betonová mazanina 60 mm; separační fólie 0,2 mm; pěnový polystyren 300 mm; izolace proti zemní vlhkosti (mPVC) 0,8 mm
  • Uokna = 0,75 W/(m2. K) – jednoduchá s tepelněizolačním trojsklem a s dvěma selektivními vrstvami
  • Udveře = 1,20 W/(m2. K) – vchodové dveře s vložkou z polyuretanové pěny

20.07.2011 | PR
  • XELLA CZ | YTONG

    Výrobce inovativního a ekologického stavebního materiálu, který v Česku patří mezi zavedené značky. Pod značkou YTONG vyrábí společnost Xella CZ pórobetonové tvárnice (obvodové stěny, příčky, překlady, obezdívky atd.), jež jsou vhodné pro stavbu rodinných domů a bytů, nebo jejich rekonstrukce.


BYDLENI.CZ Internetový magazín o bydlení a životním stylu. Byty a reality. Katalog firem, produktů a služeb.

REDAKCE BYDLENI.CZ: Kotlářská 5, 602 00 Brno; tel.: 532 154 444; info@bydleni.cz
Provozovatel serveru: ABSTRACT s.r.o.; Kotlářská 5, 602 00 Brno; info@abstract.cz; Tel.: 532 154 444