Nábytkářství je řehole

Rozhovor s Ing. Helenou Prokopovou

Čalouněný nábytek hraje v dnešním bydlení podstatnou roli. Rozdíly v kvalitě začíná i laická veřejnost vnímat, málokdo si však uvědomuje, jak rozsáhlý komplex znalostí a dovedností výroba kvalitního čalouněného nábytku zahrnuje.

Čalouněný nábytek, autoři Helena Prokopová a Vladimír Štork

Významnou pomoc při získávání potřebných informací domácím návrhářům a výrobcům v tomto oboru poskytuje Cech čalouníků a dekoratérů, který letos oslavuje 10. výročí. Na naše otázky o činnosti cechu i o vlastních aktivitách odpovídala Ing. Helena Prokopová, cechmistr a zároveň spiritus agens tohoto profesního sdružení, významná osobnost českého nábytkářství, která letos rovněž oslavila významné jubileum.

 

S jakým záměrem Cech vznikl?
Odborná spolupráce mezi nábytkáři má hluboké kořeny. Cech čalouníků a dekoratérů sice vznikl registrací až v roce 1998, ale jednalo se o vyvrcholení dlouholeté spolupráce československých nábytkářských odborníků ještě z předrevoluční doby a záměr založit odborné společenství vznikl již před 15 ti lety. Ustavil se tehdy „Klub čalouníků“, spolupráce se rozšiřovala dále, bez ohledu na hranice států.
Záměr založení Cechu byl ovšem náročný krok do neznáma, který by nebylo možno bez obětavé pomoci bývalých spolupracovníků z Výzkumného a vývojového ústavu nábytkářského (VVÚN) a jejich firem uskutečnit. Čalouněný nábytek je v přímém kontaktu s lidským tělem. Proto každý designér, výrobce, prodejce, aby mohl navrhovat, vyrábět, prodávat kvalitní čalouněný nábytek a lůžka, musí znát velmi dobře lidské tělo, jeho změny v každém věku, musí mít znalosti i o zdravotním postižení. Rovněž musí dokonale znát nové materiály, technologie, stroje, zařízení, optimální využívání všeho. A protože posledních dvacet let přinesl mnoho nových lékařských informací a mnoho nových materiálů a technologií, strojů a zařízení, snaží se Cech čalouníků a dekoratérů poskytovat výrobcům určitý informační servis.


V čem dnes spatřujete jeho největší smysl?
Cílem Cechu je pomáhat zvyšovat znalosti výrobců a kvalitu čalouněných výrobků, ale taky informovat širokou veřejnost o tom, jak může správně zvolený textil v bytě a dobře navržené a dobře zhotovené křeslo, lůžko, pracovní židle a ostatní čalouněný sedací a lehací nábytek pomoci uchovat zdraví a zajistit dokonalou regeneraci psychických a fyzických sil.
Čalouněný nábytek a okenní a další dekorace jsou v každém interiéru dominantou. Jedná se o psychické i fyzické působení, určující jsou design, zdravotní a další uživatelská hlediska. Proto každoročně Cech čalouníků a dekoratérů a jeho členové vystavují v Brně na Veletrhu bydlení MOBITEX , kde poskytujeme návštěvníkům bezplatné odborné informace.
Cech také pomáhá odborným školám předáváním nových znalostí pedagogům a studentům.
Dalším ze smyslů práce Cechu je celoživotní vzdělávání dospělých, proto je Cech velmi aktivní v Sektorové radě nábytkářů, v Národní soustavě povolání.

Postele & ložnice, publikace autorek Aleny Řezníčkové a Heleny Prokopové

Vy sama se v posledních letech hodně věnujete problematice kvality a zdravotní vhodnosti nábytku. Dá se obecně říci, že nábytek českých výrobců je kvalitní?
Není to jen v posledních letech, ale asi posledních 40 let. Bylo by to dlouhé vyprávění: již od roku 1967 spolupracoval Vývoj nábytkářského průmyslu (VNP), později přejmenovaný na Výzkumný a vývojový ústav nábytkářský v Brně (VVÚN), ve kterém jsem od 01.08.1961 pracovala, při řešení státních úkolů s mnoha lékaři, např. s kolektivem lékařů vedeným Doc.MUDr. Vl.Kapalinem,CSc., tehdy Institutem Hygieny a epidemiologie (dnes Státní zdravotní ústav), v Brně zejména s Doc.MUDr.Ivanem Müllerem,CSc., MUDr.Bohuslavou Müllerovou, později s MUDr.Martou Manouškovou a v Praze s prof.MUDr.Jandou, MUDr.Gilbertovou a mnoha dalšími. Řada lékařů přednášela na konferencích, které VVÚN pořádalo.
Studovala jsem Vysokou školu lesnickou a dřevařskou ve Zvolenu (1971) při zaměstnání, předdiplomní praxi jsem měla právě v IHE v Praze a Doc.Kapalin byl konzultantem mé diplomové práce na na téma „Optimalizace lehacích ploch“. Práce byla hodnocena jejím vedoucím i oponentem známkou výborně bez požadavku obhajoby.
A ke kvalitě čalouněného nábytku: Obecně se nedá říci, že by každý čalouněný nábytek českých výrobců byl kvalitní. Ale dá se říci, že výrobci, kteří jsou členy Cechu čalouníků a dekoratérů a zajímají se o nové informace, vyrábějí kvalitní čalouněný nábytek, a to nejen v nejvyšších cenách. Jako soudní znalec to mohu zodpovědně posoudit.

Jak se z Vašeho pohledu v posledních letech u nás vyvíjí nároky spotřebitelů na vybavení interiérů?
Opět to nelze říci zcela obecně, ale většinou se požadavky zvyšují a to je dobře. Češi jsou národem čtenářů a čerpají informace z časopisů, knih, internetu, veletrhů.
Jen je chybou, že si stále neuvědomují, že když kupují velmi laciný nábytek, nemůže se jednat o kvalitu (čímž ovšem neříkám, že každý drahý nábytek je kvalitní, někdy je jen předražený). Ale kvalitní čalouněný nábytek, dobře navržený, nemůže být laciný.
Kliknutím zobrazíte plnou velikost obrázku

Foto - BYDLENÍ.CZ

Pokud vím, působíte také jako pedagog na VOŠ ve Volyni, která se mj. specializuje na tvorbu nábytku, jaké jsou Vaše zkušenosti s mladou generací nábytkářů? Jaké jsou podle Vašeho názoru perspektivy jejich uplatnění?
Po revoluci jsem nejprve externě přednášela Konstrukci a výrobu čalouněného nábytku na Technické universitě ve Zvolenu a poznala řadu výborných mladých lidí, kteří jsou dnes již velmi kvalitními inženýry, manažery, i členy našeho Cechu a s kterými velmi úzce spolupracujeme, např. s ing.Martinem Čudkou, prezidentem Asociace českých nábytkářů. Další z mých studentů, ing.Mirek Chvosta, externě ve Volyni na VOŠ přednáší „Čalounění“ a já v tomto předmětu doplňuji jen z malé části zejména novinky oboru, ovšem na denním i dálkovém studiu přednáším předmět ERGONOMII. S mladou generací nábytkářů mám převážně výborné zkušenosti. Ti, kteří mají hluboký zájem o obor, o stálé zvyšování znalostí, mají před sebou výborné perspektivy. Ovšem nábytkářství je řehole.

Z rozsahu Vašich aktivit a nasazení, s nímž se věcem věnujete, usuzuji , že kultura bydlení byla vždycky zároveň i Vaším koníčkem... Máte v této oblasti nějaký sen?
Ano, mám. V posledních letech se podařilo přesvědčit odborníky a napsat a vydat populárně vědecké knížky z naší oblasti. Studenti čerpají z těchto knížek, ale to je nedostatečné. Zcela v našem oboru chybí nové učebnice. Poslední učebnice, ze kterých se stále přednáší v ČR i SR, jsme psali v letech 1986-7.
Proto mým snem je, že se najdou peníze i ochota autorů podstoupit řeholi psaní a že vzniknou nové učebnice pro povolání čalouník a dekoratér.

Ing.Helena Prokopová

Cechmistr a tajemník Cechu čalouníků a dekoratérů, předseda Sektorové rady nábytkářů, soudní znalec, člen představenstva České ergonomické společnosti.

Narodila se v roce 1943 v Plzni, vystudovala Průmyslovou školu bytové tvorby v Praze a Vysokou školu lesnickou a dřevařskou ve Zvolenu. Působí v Brně, je tajemnicí a cechmistrem Cechu čalouníků a dekoratérů (www.cech-cal.eu ). Externě přednáší na Vyšší odborné škole ve Volyni předměty ERGONOMIE a ČALOUNĚNÍ, je členkou předsednictva České ergonomické společnosti a předsedkyní Sektorové rady nábytkářů. Nové poznatky získané studiem, spoluprací s lékaři a návštěvami odborných veletrhů a výstav předává studentům, odborné i laické veřejnosti prostřednictvím přednášek v ČR i SR, článků v časopisech běžných i Internetových, v rozhlasových relacích, učebnicích, knihách, na seminářích, konferencích a exkurzích pořádaných Cechem čalouníků a dekoratérů.

05.09.2008
  • Cech čalouníků a dekoratérů

    Cech čalouníků a dekoratérů sdružuje výrobce čalouněného nábytku i jiných čalouněných výrobků a dekorací, dodavatele, prodejce, autorizované osoby a odborné školy všech stupňů.


BYDLENI.CZ Internetový magazín o bydlení a životním stylu. Byty a reality. Katalog firem, produktů a služeb.

REDAKCE BYDLENI.CZ: Kotlářská 5, 602 00 Brno; tel.: 532 154 444; info@bydleni.cz
Provozovatel serveru: ABSTRACT s.r.o.; Kotlářská 5, 602 00 Brno; info@abstract.cz; Tel.: 532 154 444