Montované dřevostavby - historie, současnost a očekávání

Přes sto let slouží k bydlení tato dřevostavba v Glarenských Alpách. Foto: BYDLENÍ.CZ

Přes sto let slouží k bydlení tato dřevostavba v Glarenských Alpách. Foto: BYDLENÍ.CZ

Historie dřevostaveb sahá do vzdálené minulosti. Abychom se ale nevraceli až před náš letopočet, začněme tentokrát přibližně 15. stoletím. Již v roce 1494 postavil světoznámý malíř Leonardo Da Vinci „Casa mutabile“. Tento dům byl plně předpřipraven a smontován na břehu řeky Tiber. Do dnešních dob se ale bohužel nedochoval.

Kliknutím zobrazíte plnou velikost obrázku

Valašská roubená stavba. Foto: BYDLENI.CZ

V Německu najdeme množství domů postavených systémem dřevěné hrázděné konstrukce tzv. „Fachwerkhaus“. Některé z těchto domů byly postaveny již ve středověku a slouží do dnešních časů. Jsou to vlastně předchůdci dnešních montovaných domů. Dřevěné rámové stěny, resp. stavby tvořené rámovými stěnami, se na území Čech, Moravy a Slezska uplatnily především na hospodářských stavbách a stavbách drobného nebo doplňkového charakteru. Jejich zastoupení v obraze vesnice přitom s velkou pravděpodobností bylo podstatně větší než dnes, protože je nalézáme na řadě historických vyobrazení.

Ve Skandinávii byly postaveny dřevěné kostely, které se připravovaly v tesařských dílnách a na místě stavby se jen smontovaly. Tyto historicky cenné dřevostavby stojí dodnes.

V Americe se v časech „divokého západu“ stavěly nejenom slavné „Saloony“, ale také všechny ostatní budovy jak bytového tak komerčního užití výhradně ze dřeva. Výstavba montovaných dřevostaveb je dodnes v Americe velice oblíbená. Výhoda tohoto suchého systému výstavby spočívá v její rychlosti a v možnosti okamžitého nastěhování ihned po dokončení stavby.
Kliknutím zobrazíte plnou velikost obrázku

Sportovní hala v ŽIlině. Foto: www.zilina-galery.cz

V bývalém Rakousko - Uhersku a poté v Československu se stavělo množství staveb ze dřeva hlavně v horských oblastech tzv. „Roubenky“. Na Slovensku byly ve 14. až 19. století postaveny dřevěné kostely, které slouží svému účelu do dnešní doby a jsou to jak z hlediska historického, tak z hlediska architektonického, velice cenné stavby. Dokladem dřevěné chrámové architektury u nás je hřbitovní kostel Panny Marie. Tento dřevěný kostelíček na jižním okraji města Broumov byl vystavěn v původní podobě v roce 1177. Je jen na škodu pro naši architekturu, že jsme zaostali za ostatními státy ve výstavbě nových objektů ze dřeva.

Vývoj dřevostaveb u nás v průběhu 20. století úzce souvisí s extenzivním vývojem výstavby montovaných dřevěných domů v Německu. Tam v roce 1919 ve Weimare založil stavební mistr společnost „das BAUHAUS“, kde se pod jeho vedením rozvíjela myšlenka výroby montovaných domů průmyslovým způsobem. To jsou prakticky počátky dnešních moderních montovaných domů na bázi dřeva. Na tyto pionýrské počátky průmyslově vyráběných montovaných domů jsou němečtí výrobci montovaných domů velice pyšní.

50. léta

V roce 1950 byly položeny základy německé průmyslové výroby montovaných domů. Jednotlivé tesařské dílny se rozvinuly do průmyslových podniků. Příkladem z té doby je Německý pavilon na světové výstavě „EXPO“ v roce 1958, který byl postaven jedním z výrobců montovaných dřevostaveb.

I v bývalém Československu byly snahy rozvinout tento druh průmyslové výroby. Po druhé světové válce na přelomu 40. a 50. let zakoupily dřevařské závody na severu Slovenska švédskou licenci na výrobu montovaných domů. Jejich snaha, ale nebyla korunována úspěchem. Betonářská a cihlářská loby prosadila, aby se tento typ výstavby rodinných domů stáhl z výroby. Přesto ale, dřevařské závody vyvíjely dál svou vlastní výrobu montovaných domů. Byly to pokusy na úrovni té doby a odpovídaly tehdejším technologickým možnostem. V malém městě Turany poblíž Martina na úpatí Velké Fatry jsou do dnešních časů zachovány tyto pokusy z let 1956 až 1995. Je tu možnost zhlédnout chronologický vývoj těchto pokusů o znovuvzkříšení výroby montovaných domů. Domy jsou do dnešních dnů funkční a obývají je zdejší obyvatelé, kteří jsou úzce propojeni s dřevařskou výrobou.
Kliknutím zobrazíte plnou velikost obrázku

Ukázka moderní montované dřevostavby. Foto: AWIK

60. léta
Již v roce 1961 byl založen v Německu předchůdce dnešního svazu výrobců montovaných domů, jenž významnou měrou přispěl k propagaci a zvýšení kvality. Přes členství ve svazu museli výrobci dodržet kvalitativní standard, který zaručoval zákazníkům, že dostanou to, co si objednali. A tím se členové svazu oddělili od „černých ovcí“ v tomto oboru.

V Čechách se podařilo založit asociaci dodavatelů montovaných domů „ADMD“ v roce 2000 při Svazu podnikatelů ve stavebnictví. I když v bývalém Československu byla výstavba montovaných dřevěných domů do 70. let skoro zastavena. V oblasti dřevostaveb a konstrukcí ze dřeva se ale podařilo postavit několik staveb, které dosud stojí a slouží svému původnímu účelu. Na Slovensku jsou to zimní stadiony (Zvolen, Banská Bystrica), sportovní haly (Žilina), tržnice (Bratislava) a různá zastřešení velkých objektů.

70. léta
V roce 1973 v době energetické krize mohli výrobci montovaných domů bez změn v konstrukci velmi pružně zareagovat na v té době nově zavedené k-hodnoty, které klasifikovaly stavby dle energetické náročnosti. Montované domy se vešly do kategorie energeticky úsporných domů, protože měly méně tepelných ztrát, díky již vyvinuté konstrukci stěn. Jen v roce 1978 bylo v Německu postaveno cca 22 000 těchto montovaných domů.

V bývalém Československu byla počátkem 70. let zakoupena licence na výrobu a montáž montovaných dřevostaveb od německé firmy „OKAL“. Jejich výrobou byl pověřen tehdejší RD Jeseník. Na tehdejší dobu to byla zajímavá a moderní stavba s variabilitou od 2+kk do 4+kk a také cenové relace byly na tu dobu poměrně zajímavé. Přesto ale nedošlo k jejich masovému rozšíření. Na českém trhu je pojem „OKAL“ spíše brzdou než synonymem moderního a kvalitního bydlení, a to i přesto, že německá firma „OKAL“ dodnes úspěšně podniká v oboru dřevěných montovaných staveb na evropských trzích. Laická veřejnost si totiž neuvědomuje, že rozdíly mezi materiály, které se používaly v 70. letech a dnešními materiály a technologiemi jsou podobné jako mezi automobily Škoda ze 70. let a dnešními modely. Pojem „OKAL“ tak v jejích očích zůstal levným výrobkem s nedostatečnou tepelnou i protihlukovou izolací.
Kliknutím zobrazíte plnou velikost obrázku

Foto: AWIK

80. léta
Výrobci montovaných domů v Německu patřili k prvním stavebním společnostem, které ve svých stavbách masivně prosazovaly energetickou úsporu. V roce 1989 byla při svazu výrobců založena „Společnost pro kvalitu“, která zpracovala seznam kvalitativních podmínek. Tyto podmínky se každým rokem vylepšovaly a vylepšují tak, že dnes stojí na nejvyšší možné technické úrovni.

Mnohé české firmy jsou dnes členem svazu www.guetesicherung-bau.de/ a jsou tak povinny dodržovat stejné technické podmínky výroby a výstavby.

90. léta
V Německu od poloviny 90. let začali výrobci montovaných domů stále více spolupracovat s architekty, takže byli schopni oslovit i jiné skupiny zákazníků než doposud. V roce 1995 se podruhé změnila tepelně technická norma. Členové svazu výrobců montovaných domů v Německu, mají opět náskok a překračují tuto normu o cca 40% a začínají budovat tzv. nízkoenergetické domy. Do montovaných domů se zabudovávají nejnovější technologická a úsporná zařízení (centrální vysavače, solární zařízení, větrací jednotky, rekuperace, tepelná čerpadla apod.)
V bývalém Československu se po roce 1989 výrobou montovaných domů začalo zabývat množství nově založených firem. Tento trend spíš uškodil, nežli podpořil vývoj a zájem o tento druh výstavby. Jen málo firem se zabývalo stavební fyzikou, kvalitou výroby, designem, technologickými postupy a množstvím dalších oborů, které v podstatné míře ovlivňují konečné dílo. Z těchto a dalších důvodů počet montovaných dřevěných rodinných domů od roku 1989 nerostl tak rychle, jak se původně předpokládalo.
Kliknutím zobrazíte plnou velikost obrázku

Mateřská školka Minisvět v Mrači u Benešova - montovaná dřevostavba. Foto: AWIK

Od roku 2000
Po roce 2000 se společnosti v Německu začaly více věnovat individuálním projektům, úspoře energií, zisku ze sluneční energie přes zasklené jižní fasády a výstavbě pasivních domů. V roce 2005 byl podíl montovaných domů na německém trhu 14%.

Po roce 2000 je možno konstatovat, že v Čechách se stále více, i když obtížně, prosazují dřevostavby nejenom ve výstavbě rodinných domů, ale také bytových domů, ubytoven, mateřských škol, v řadové výstavbě a výstavbě jiných občanských a průmyslových staveb. Systém, kvalita, konstrukce a architektura je hlavně u českých společností, členů ADMD na srovnatelné úrovni se zahraničím. ADMD sdružuje výrobce montovaných objektů bytové a občanské vybavenosti a je dnes vnímána jako nejsilnější představitel oboru dřevostaveb. Pro zajištění vysoké kvality, funkční spolehlivosti a bezpečnosti svých výrobků spolupracují členové asociace na vytváření spolehlivých systémů kontroly jakosti počínaje kontrolou vstupních materiálů, přes navrhování konstrukcí a projektování staveb, až po výrobu konstrukcí a dílců a kontrolu kvality provádění staveb. Všechno je obsaženo v dokumentu národní kvality „DNK“ www.admd.cz/kvalita ,který byl přijat a zaveden do praxe v roce 2008.
Kliknutím zobrazíte plnou velikost obrázku

Foto: AWIK

Značka kvality ADMD bude dávat potencionálním investorům záruku dobře investovaných prostředků do bydlení. Touto značkou se budou moci prezentovat pouze členové ADMD, kteří budou splňovat pravidla „DNK“.

Závěrem můžeme jen konstatovat, že přes všechny snahy a propagaci je podíl montovaných staveb na stavebním trhu v Čechách ještě stále oproti sousedním státům nízký a pohybuje se někde mezi 2 – 4%. Zaostáváme oproti zbytku světa nejen v dřevostavbách samotných, ale také ve výstavbě dřevěných konstrukcí, přičemž jak již bylo konstatováno, zkušenosti i příklady tady jsou. Velkou měrou k tomu přispívají neopodstatněné tradující se předsudky a mýty, chybějící soustředěná a cílená kvalifikovaná osvěta a propagace. Nevýhodou je chybějící zelená politika státu a chybějící daňové úlevy pro ekologický systém výstavby. Obecná neochota učit se novému podporuje nedůvěru ze strany architektů a realizačních firem. Lepší pověsti dřevostaveb by významně pomohla cílená činnost ČOI a stavebních úřadů, zaměřená na kontrolu dodržování osvědčení a certifikátů, která by pomohla eliminovat neprofesionální stavby, které přispívají k šíření negativního povědomí o dřevostavbách.

03.02.2010 | Eduard Doubrava

BYDLENÍ.CZ doporučuje

 • Ing. Karel Peterka - THERMO PLUS - projektový ateliér

  Projektový ateliér Ing. Karla Peterky nabízí individuální i typové projekty rodinných domů. Dále projekty novostaveb a rekonstrukcí bytových domů včetně půdních vestaveb.

 • ROCKWOOL, a.s.

  ROCKWOOL, a.s. patří do Skupiny ROCKWOOL – předního světového výrobce kamenné minerální vlny – dodavatele výrobků a systémových řešení, které vedou k zvýšení energetické účinnosti, požární odolnosti a zlepšení akustiky stavebních objektů. Kamenná vlna je přírodním materiálem, je recyklovatelná a šetrná k přírodě

 • XELLA CZ | YTONG

  Výrobce inovativního a ekologického stavebního materiálu, který v Česku patří mezi zavedené značky. Pod značkou YTONG vyrábí společnost Xella CZ pórobetonové tvárnice (obvodové stěny, příčky, překlady, obezdívky atd.), jež jsou vhodné pro stavbu rodinných domů a bytů, nebo jejich rekonstrukce.

 • Optimi, spol. s r.o.

  Firma Optimi spolupracuje s celou řadou řemeslníků a montážních firem. Každý projde školením, aby věděl, jak se systémem správně nakládat, jak ho namontovat a udržovat. Počátky uvedení systému OPTIMI - zasklení lodžií na náš trh se datují od roku 1994, kdy byla práva na výrobu, obchodování, montáž a prodej zakoupena u finské firmy Lemminkainen, která systém na zasklení lodžie vyvinula a je vlastníkem světového patentu pro zasklení balkonů a lodžií.

 • Architektonická kancelář Křivka s.r.o.

  Architektonická kancelář Křivka nabízí kompletní služby v oblasti architektonických a projekčních prací. Kancelář byla založena v roce 1990 Ing. arch. Lubomírem Křivkou.


BYDLENI.CZ Internetový magazín o bydlení a životním stylu. Byty a reality. Katalog firem, produktů a služeb.

REDAKCE BYDLENI.CZ: Kotlářská 5, 602 00 Brno; tel.: 532 154 444; info@bydleni.cz
Provozovatel serveru: ABSTRACT s.r.o.; Kotlářská 5, 602 00 Brno; info@abstract.cz; Tel.: 532 154 444