Architekt Jiří Kroha a 20. století

Mezi devíti mladými architekty, kteří se v roce 1928 podíleli na vytvoření výstavní kolonie Nový dům v brněnských Žabovřeskách, byl také tehdy pětatřicetiletý Jiří Kroha. Bylo to v době, kdy se do Brna definitivně přestěhoval a stal se zde řádným profesorem tehdejší Vysoké školy technické.

Kliknutím zobrazíte plnou velikost obrázku
Kroha byl mimořádná talentovaná a všestranná osobnost plná nevyčerpatelné výbušné energie. Vystudoval architekturu, ale během své tvůrčí dráhy se věnoval také malbě, sochařství, designu a scénografii. Několika významnými realizovanými architektonickými projekty obohatil v polovině 20. let minulého století tvář Mladé Boleslavi a okolí.

Kolonie Nový dům byla součástí Výstavy soudobé kultury v Brně, na jejíž koncepci se Kroha rovněž podílel. Vila s terasou a zimní zahradou, kterou pro kolonii navrhl, jsou spolu s dalšími třemi vilovými stavbami součástí odkazu, který v tomto městě zanechal. Patří k nim i jeho rodinný dům na Sedlákově ulici z roku 1930, jehož pozdější úpravy sám navrhl, na rozdíl od přestavby, která, žel, poněkud znehodnotila vilu ve zmíněné kolonii.
Kliknutím zobrazíte plnou velikost obrázku
V Brně Jiří Kroha působil po významnou část svého života a po jeho smrti v roce 1974 zakoupilo část jeho pozůstalosti Muzeum města Brna. Později muzeum získalo její další podstatnou část, takže dnes vlastní rozsáhlý komplex děl, návrhů a dokumentů, který zachycuje architektonické, malířské i scénografické dílo. Doplněn o další cenné materiály zejména ze soukromého archivu rodiny se pro tým devíti odborníků z několika zemí (ČR, Rakousko, Švýcarsko a USA) stal možností představit tohoto umělce veřejnosti v projektu nazvaném Jiří Kroha (1893-1974) - architekt, malíř, designér teoretik v proměnách 20. století. Součástí projektu je výstava, kterou Muzeum města Brna nedávno zpřístupnilo v západním křídle hradu Špilberk.

Také díky svému povahovému založení procházel tento umělec mnoha talentů během svého života složitým názorovým vývojem. Od fukcionalismu, k němuž se přiblížil právě na konci 20. let, se vždy odlišoval důrazem na plasticitu, barevností i množstvím detailů, které měly svůj původ v kubistické éře jeho tvorby. Po své návštěvě tehdejšího SSSR v roce 1930 se stal vášnivým propagátorem socialismu, socialistického realismu a moderní sovětské bytové výstavby, o níž věřil, že se v ní realizují představy levicových umělců o budoucnosti. V roce 1934 byl za veřejnou propagaci sovětského státu suspendován z místa profesora a odsouzen k několika měsícům vězení. Koncem 30. let se ale přidal na stranu kritiků stalinského režimu, jako svobodymyslný duch vycítil, nakolik omezoval svobodu uměleckého projevu.
Kliknutím zobrazíte plnou velikost obrázku
Významná je i Krohova činnost vědecká a teoretická. Stejně jako jeho přítel Karel Teige také on se zabýval sociologií architektury. K výsledkům tohoto zájmu patří i Sociologický fragment bydlení - rozsáhlý soubor koláží, které přinášely srovnávací obraz bydlení různých sociálních skupin před válkou. Tento fragment zůstává přes jistou prvoplánovost jedinečným svědectvím doby a jako žádaný exponát putuje dodnes po světových výstavách.

Na brněnskou fakultu se Jiří Kroha vrátil v roce 1937, znova byl ale propuštěn už dva roky nato. V září 1939 ho jako jednoho z dvou set představitelů české kultury zatklo gestapo. Jako rukojmí byl transportován do koncentračních táborů Dachau a Buchenwald (spolu s Emilem Fillou, Ferdinandem Peroutkou, Josefem Čapkem a dalšími). Byl ve velmi špatném zdravotním stavu, na nátlak Červeného kříže se proto v roce 1940 mohl vrátit domů. Po roce 1948 se aktivně zapojil do budování socialistické architektury. Také díky své předválečné levicové minulosti se stal prominentní osobností režimu, věnoval se urbanismu a znovu prošel několika názorovými stadii - propagoval socialistický realismus a historismus a v tomto stylu projektoval např. socialistické městečko Nová Dubnica, dostavbu sídliště Stalingrad - Bělský Les v Ostravě aj. V 60. letech se naopak znova přihlásil k meziválečné avantgardě a navázal kontakty s neosurrealisty, bojoval proti panelovému pojetí výstavby. Celý tento složitý vývoj se výstava na Špilberku pokouší v chronologické prezentaci zachytit. Spolu s publikací nazvanou rovněž Jiří Kroha - architekt, malíř, designér, teoretik v proměnách umění 20. století, kterou Muzeum města Brna právě vydává ve spolupráci s vydavatelstvím Era, je zdrojem nových poznatků a pohledů nejen na dílo Jiřího Krohy, ale také přínosem k dějinám architektury a výtvarného umění 20. století v Československu.
25.06.2007 | Svatava Morávková
  • Vydavatelství ERA

    České Vydavatelství ERA vzniklo v roce 2000 s cílem přinášet čtenářům užitečné a kvalitní publikace z oblasti architektury, stavitelství a psychologie pro odborníky i širší čtenářskou obec. Cílem je mapovat nové trendy a dosud nezpracovaná témata.


BYDLENI.CZ Internetový magazín o bydlení a životním stylu. Byty a reality. Katalog firem, produktů a služeb.

REDAKCE BYDLENI.CZ: Kotlářská 5, 602 00 Brno; tel.: 532 154 444; info@bydleni.cz
Provozovatel serveru: ABSTRACT s.r.o.; Kotlářská 5, 602 00 Brno; info@abstract.cz; Tel.: 532 154 444