ABSOLUT VARI: Nová možnost v připojení spotřebičů

Komínová technika má za sebou již dlouhý vývoj: od technicky primitivních konstrukcí, jako byly například pouhé otvory ve střeše, přes kouřovody z dutých nebo vydlabaných kmenů vymazaných hlínou přes komíny a kouřovody zděné z kamene nebo cihel, dospěla k současným vícevrstvým univerzálním nebo speciálním konstrukcím. Největší podíl na změnách v komínové technice vždy měly a mají druhy topných médií, způsob jejich využívání a samozřejmě také spotřebiče paliv.

Kliknutím zobrazíte plnou velikost obrázku

Ve 20. století byly z důvodu urychlení výstavby cihly nahrazeny prefabrikovanými stavebními dílci. Dalším pomyslným krokem byl vznik dvouvrstvých komínů, kde vnější plášť plnil nosnou (statickou) funkci a vnitřní vložka byla odolná vůči agresivnímu prostředí spalin a kondenzátů. Výsledkem pak bylo zvýšení odolnosti a požární bezpečnosti komínů. Jednovrstvé a dvouvrstvé komíny jsou ve staré zástavbě technickými normami stále částečně tolerovány, pro odvod spalin od moderních spotřebičů se však již nehodí a jsou překonány dalším vývojem. Energetická krize v sedmdesátých letech minulého století urychlila vývoj energeticky úspornějších spotřebičů. Na trh se dostaly nízkoteplotní, vysoce účinné spotřebiče, které si vyžádaly vývoj a zavedení nejprve třívrstvých komínových systémů, na které navázaly současné více či méně univerzální, ale také ryze speciální konstrukce spalinových cest.

 

Zatímco před patnácti až dvaceti lety byl komín v rodinném domě plánován především pro odvod spalin od spotřebičů pro hlavní vytápění objektu (kotle ústředního topení), v posledních přibližně deseti letech se situace mění. V současné době stále narůstá obliba krbových nebo kachlových kamen jako doplňkového zdroje pro vytápění. Je to logický trend, který eliminuje neustálé zvyšování cen dodávaných energií a zároveň, tak jak stoupají nároky na kvalitu bydlení, přináší do bytů i tu potřebnou pohodu, kterou vyvolává pohled na praskající oheň. Tento trend zachytili i výrobci spotřebičů. Zareagovali tím, že trh postupně zaplavili širokou škálou krbových, kachlových kamen nebo krbových vložek v nejrůznějším technickém i estetickém provedení. Lokální topidlo, které mělo původně pouze pragmatický účel produkce tepla, se stává navíc estetickým doplňkem interiéru.

Tak jako se mění spotřebiče, mění se i celá koncepce rodinného domu. Dnešní běžný rodinný dům již neohromuje svou velikostí a vnitřním prostorem, není primárně určen pro bydlení několika generací současně. Dům je zpravidla nepodsklepený, je velmi dobře tepelně izolovaný a je vybaven těsnými okny. To vše má vliv na způsob vytápění, a tím také pochopitelně na komínovou techniku. Spotřebiče paliv již nejsou umístěny ve sklepě, ale přímo v přízemí; plynový kotel může být v technické místnosti, krbová kamna v obývacím pokoji.

Kliknutím zobrazíte plnou velikost obrázku

Moderní komínové systémy ze své produkce představuje společnost Schiedel pravidelně na stavebních veletrzích

Prefabrikované, stavebnicové komíny

Dokonale navržená a provedená spalinová cesta je důležitým předpokladem pro plné využití účinnosti připojeného spotřebiče. Proces navrhování a provádění výrazně zjednodušují právě tzv. systémové komíny, tedy komíny vytvořené s použitím kompatibilních prvků zajištěných jedním výrobcem, který pak za ně přejímá odpovědnost. Takový systémový komín má vyřešeny konstrukční i funkční detaily a také proces montáže. Není tedy nutné při projektování tyto náležitosti řešit s takovou podrobností jako u komínů individuálních a rovněž stavba, pokud probíhá v souladu s montážními pokyny výrobce, je rychlá a bezproblémová. Stejně tak připojení spotřebiče, revize a uvedení do provozu je u správně navrženého a postaveného systémového komína rutinní záležitostí.

Systémový komín je složen z řady prefabrikovaných prvků, jako jsou třeba komínové tvárnice, keramické vložky, tepelná izolace, dilatační prvky atd. Všechny díly, ze kterých se takový komín skládá, mají svůj rozměr – modul. Z modulových rozměrů jsou potom odvozeny všechny rozměry komínového tělesa, jeho půdorys, výška, ale také místa, ve kterých je možné připojit spotřebič. Z pohledu výše nastíněných trendů se tato vlastnost může v některých případech projevit jako zásadní nevýhoda.

Představme si situaci, kdy na stavebnicový komínový systém, který je založen v přízemí, chceme připojit nějaká krbová kamna. Vzhledem k velikosti pokoje a nízkým tepelným ztrátám potřebujeme opravdu malý spotřebič a chceme ho připojit nejlépe přímo do komínu s co nejkratším kouřovodem tak, aby to bylo estetické, aby to zabralo co nejméně místa a v neposlední řadě tím vyhovíme i platným technickým normám. V čem je problém? Problémy jsou dva. Komínové systémy mají svou skladbu a modul. Sestava komínové paty – spodní části komína – má sama o sobě svou minimální výšku. V této části komína prostě připojit kouřovod nelze; z této skutečnosti je u každého systému definována nejmenší možná výška osy napojení kouřovodu (například u systému UNI*** PLUS 116 cm). Druhým problémem je již zmiňovaná modulová skladba systému. Komínové systémy s „klasickou“ šamotovou vložkou předem definují výšky kouřovodu v násobcích délky vložky, například 33 cm. Tyto vložky vzhledem k jejich zámkovým spojům není možné krátit! Přímé připojení rovným krátkým kouřovodem lze tedy provést jen v těchto výškových úrovních. Máme tedy zdánlivě neřešitelný případ, kdy výška kouřového hrdla spotřebiče je jiná než výška napojení na komínu.
Kliknutím zobrazíte plnou velikost obrázku
Řešení: Schiedel ABSOLUT se soupravou VARI

Společnost Schiedel vždy reagovala na trendy v oblasti vytápění, paliv a spotřebičů a také v tomto případě má připravené řešení. Základ tohoto řešení spočívá v samotné konstrukci komínového systému Schiedel ABSOLUT. Oproti již zmiňovaným „klasickým“ komínovým systémům je jeho konstrukce odlišná. Jedná se o dvousložkový systém, kde tepelná izolace je již součástí komínové tvárnice. Ale hlavní výhoda v tomto případě spočívá v tom, že systém Schiedel ABSOLUT používá zcela jiný druh komínových vložek. Zde se uplatňují tenkostěnné keramické vložky s celokeramickými hrdlovými spoji. Díky takovému způsobu spojování můžeme vložku libovolně zkrátit na potřebnou délku, a tím přizpůsobit s potřebnou přesností výšku osazení T kusu pro napojení kouřovodu podle požadavku spotřebiče.

Z pohledu přímého připojování malých spotřebičů je však zásadní nové unikátní řešení skladby komínové paty. Zde byly zvoleny a použity prvky tak, aby konstrukce komínové paty zabrala minimální možnou výšku. Výsledek technického řešení je v oblasti komínových systémů doslova jedinečný, neboť ve svém důsledku umožní přímé napojení i těch spotřebičů, kde osa jejich kouřového hrdla je ve výšce 50 až 55 cm.

Předpokladem aplikace úspěšného technického řešení je logistika. Založení komínu představuje vždy tu nejsložitější část montáže; je tam kombinace většího množství dílů a prvků a pro další pokračování stavby musí být vše správně provedeno. Aby bylo zajištěno, že pro založení komínu bude na stavbě vše k dispozici, je od března letošního roku připraven nový produkt: základní souprava VARI.

VARI znamená variabilita. V základní soupravě VARI jsou předem připraveny, zabaleny a s dodávkou komínu ABSOLUT distribuovány všechny potřebné díly pro založení komínu s variabilní výškou připojení kouřovodu. Tímto řešením vychází naše společnost vstříc požadavkům stavebníků a investorů na optimální použití i malých lokálních spotřebičů na pevná paliva tak, aby krbová nebo kachlová kamna mohla být nejen zdrojem tepla, ale i krásným a estetickým doplňkem interiéru obývacího pokoje.
22.05.2008 | redakce Bydlení.cz
  • Schiedel s.r.o. - komínové systémy

    Výrobce a prodejce komínů pro novou i stávající výstavbu - keramické, nerezové, vícevrstvé a kombinované. Komíny pro nízkoenergetický dům, komínové systémy pro speciální použití. Komínové vložky pro vložkování a obnovu stávajících komínů. Systém pro řízené větrání.


BYDLENI.CZ Internetový magazín o bydlení a životním stylu. Byty a reality. Katalog firem, produktů a služeb.

REDAKCE BYDLENI.CZ: Kotlářská 5, 602 00 Brno; tel.: 532 154 444; info@bydleni.cz
Provozovatel serveru: ABSTRACT s.r.o.; Kotlářská 5, 602 00 Brno; info@abstract.cz; Tel.: 532 154 444